Lokasjon Blom tilhørende Lerøy Vest AS – Sjøtroll Havbruk AS. Avbildet er Marthe Brodahl, Strategy and business development manager, Mørenot Foto: Mørenot/Lerøy Seafood Group.
Lokasjon Blom tilhørende Lerøy Vest AS – Sjøtroll Havbruk AS. Avbildet er Marthe Brodahl, Strategy and business development manager, Mørenot Foto: Mørenot/Lerøy Seafood Group.

Fiskeslam fra ett oppdrettsanlegg gir årlig strøm til 40 husstander

Notsystemet Mørenot Collect samler opp og reduserer opphopning av sediment på oppdrettslokaliteter, og kan nå dokumentere en oppsamlingseffekt på ca. 60% gjennom fullskalatesting ved Lerøy Sjøtroll. 

Publisert

Slammet blir omdannet til grønn energi – tilsvarende et årlig strømforbruk til 40 husstander, skriver selskapet i en pressemelding.

Lerøy Seafood har siden august 2020 testet Mørenot Collect gjennom en hel generasjon med regnbueørret ved lokasjonen Blom i Osterfjorden.

Selskapet skriver at stålanlegget med 14 bur, og 25 x 25 meter store oppdrettsnøter med en godkjent MTB på 3120 tonn, dokumenterer en solid oppsamlingseffekt estimert til ca. 60 % av det partikulære utslippet, som blir til grønn energi og gjødsel i andre enden.

Oppsiden melder de er så stor at oppdretteren nå ønsker å verifisere og tilpasse notkonseptet til dagens tradisjonelle drift og lokasjoner. I løpet av april skal den aller første oppsamlingsnoten, i størrelsen 160 meter i omkrets, fra Mørenot Aquaculture i sjø for Lerøy Seafood.

- Vi ønsker teknisk og driftsmessig å tilpasse notkonseptet til våre tradisjonelle anlegg på 160 meter store merder. Forsøket viser betydelige miljøgevinster, sier Sven-Åge Hauge, prosjektleder teknologiutvikling havbruk i Lerøy Sjøtroll.

Ser betydelig effekt

Ansvarlig for bærekraft i Mørenot, Marthe Amundsen Brodahl, forteller at oppsamlingsnoten er ett av bidragene selskapet har hatt fokus på de siste årene. 

- Vi forplikter oss til flere av FN sine bærekraftsmål, og vi jobber kontinuerlig med løsninger som kan bidra til at vi høster fra havets ressurser på en mer bærekraftig måte. Derfor er det ekstra gledelig når en aktør som Lerøy melder om en betydelig effekt av oppsamling, og om hvilke sirkulære muligheter dette konseptet gir, sier Brodahl i pressemeldingen.