Analyse av brønnbåtoperasjon. Illustrasjon: Aquastructures.

Aquastructures inviterer oppdrettsnæringen til AquaSim-seminar

I forbindelse med lansering av ny versjon av  analyseverktøyet AquaSim, arrangerer Aquastructures seminar for alle AquaSim brukere, 18. Januar 2017.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I 2003 kom første versjon av NS 9415 og NYTEK. Samtidig ble første versjon av AquaSim lansert, i dag bransjestandard for analyser av oppdrettsanlegg. Havbruksnæringen har siden den gang gjennomgått en rivende utvikling på alle områder – både merder og båter er blitt større, og lokalitetene er blitt mer eksponert. I 2009 kom første revisjon av NS 9415. Erfaringer og statistikk fra de første seks årene av standarden ble benyttet til å forbedre standarden, og nye forskrifter fulgte like etter. Det skriver Aquastructures i en pressemelding.

- Det planlegges nå ny revisjon av NS 9415 med oppstart i 2017, sier Are Berstad, daglig leder i Aquastructures.

- Vi ser frem til å kunne bidra til en ytterligere forbedring av NS 9415, fortsetter Berstad.

Fra de tidligste AquaSim-analyser i 2003 har også analyseverktøyet AquaSim hatt en rivende utvikling. Aquastructures legger årlig ned store ressurser internt for at programmet skal ligge i helt i forkant av teknologiutviklingen. Dette er viktig, ikke bare for Aquastructures, men for næringen som helhet. I havbruksnæringen finnes det i dag over 50 aktive AquaSim-analytikere. Produsenter og utstyrsleverandører, oppdrettere, servicestasjoner og sertifiseringsorgan må jobbe sammen for at sikkerheten i næringen skal bli ivaretatt i alle ledd. Brukere av programvaren kommer stadig med konstruktive innspill, ny ønsker og behov, som igjen bidrar til en hektisk og gjensidig positiv utviklingsvirksomhet hos Aquastructures.

Analyse av oppdrettsmerd med fuglenett. Illustrasjon: Aquastructures.

Som sertifiseringsorgan, eier og utvikler av analyseverktøyet AquaSim, har Aquastructures en helt unik posisjon, fordi selskapet kommer «hands on» på de fleste praktiske utfordringer som oppstår ved bruk av NS 9415. Selskapet er akkreditert for alle aktiviteter knyttet mot NS 9415, sertifisering av produsenter, produkter, og anleggssertifikat.

- I tillegg til alle våre lisensierte brukere i Norge er det også et aktivt AquaSim-miljø i Chile, Scotland og Nord-Amerika, så i tillegg til norsk tilbyr vi programvare, kurs og brukerstøtte på spansk og engelsk også, sier Berstad.

Ved inngangen av hvert nye år, lanseres en ny og oppdatert versjon av AquaSim. Oppdateringer, nye behov og forbedringer fra fjoråret er nå lagt inn som ny funksjonalitet. Selv om rømningstallene de seneste årene har gått positivt tilbake som følge av NS 9415, NYTEK-forskriften og fortøyningsanalyser, er det ingen grunn til å la være å streve mot ytterligere forbedringer.

- Når vi sorterer rømningsstatistikken på hendelser, ser vi at rømming i dag hovedsakelig skjer i forbindelse med operasjoner på merdkanten. Vi har gjort mye for å utvikle ny funksjonalitet for analyser av slike operasjoner, men her mangler fortsatt tydeligere kriterier. Vi vil derfor gjerne bidra til å forbedre disse punktene i en revidert utgave av NS 9415, forteller Berstad.

Revisjonsarbeid med standarder er ofte tidskrevende, så det vil nok ta litt tid før bransjen ser en revidert NS 9415.

Selv i påvente av en revidert NS 9415, må vi ikke glemme at også dagens standard gir tilstrekkelig veiledning for å kunne analysere ethvert oppdrettsanlegg. Både de konvensjonelle av stål og plast, samt de nye, innovative konseptene som nå kommer i forbindelse med utviklingskonsesjonene.

I forbindelse med lansering av ny versjon av  analyseverktøyet AquaSim, arrangerer Aquastructures seminar for alle AquaSim brukere, 18. Januar 2017.

- Dette gir oss en fin mulighet til å gi ny funksjonalitet og input til analytikerne, samt at vi får næringsnyttige og konstruktive tilbakemeldinger fra brukerne. Dette er en positiv og god dialog, bra for både brukere, utviklere og for oppdrettsnæringen som helhet, avslutter Berstad, før han også benytter anledningen til å ønske oss alle en riktig god jul.