Procean stålanlegg i kuling høsten 2016. Foto: Håkon N. Rønning.

Standarden holder

Aquastructures har i kontakt med oppdrettere og via media notert seg status på rømming fra oppdrett etter uværet «Urd» som herjet i romjula. Vi ser at det ikke er registrert alvorlige hendelser, med unntak av et lite hull i en not.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selv om det har vært enda kraftigere stormer siste årene ser vi en positiv utvikling på rømmingstilfeller som skyldes teknisk svikt. Næringen har fortsatt utfordringer, men i all hovedsak er utviklingen god. Der er også utfordringer når det gjelder driftsmessige rømminger, men i likhet med andre inspeksjonsorgan i næringen fokuserer vi på å hindre rømminger grunnet teknisk svikt.

Aquastructures mener at et riktig utført anleggssertifikat, med rett tolkning av Nytek-forskriften og rett bruk av teknisk standard NS 9415:2009, i dag gir et mer rømmingssikkert oppdrettsanlegg enn noensinne. Vi observerer at det har vært ulike tilnærminger hvordan arbeidet mot et utstedt anleggssertifikat skal foregå.

Både sterkere erfaringsgrunnlag fra tidligere stormer de seneste årene samt en viss innstramming i tolkning av Nytek forskriften har styrket arbeidet med å forebygge rømmingshendelser. Økt fokus på fortøyningsutlegging og forbedrede fortøyningsanalyser har redusert faren for havari og dregging i anker. I tillegg har mange oppdrettere vært flinke til å velge trygge og sikre teknologiske løsninger siste årene. Blant annet har grønne konsesjoner med høyere bruddstyrke i notlin, redusert fare for revne i notvegg.

Når oppdrettsnæringen går inn i 2017, er det dermed gode muligheter for at antall rømmingshendelser reduseres ytterligere fra foregående år, er konklusjonen vår.