På markeringen av NIVA Chile sitt 10-årsjubileum deltok blant andre (f. v.) Xavier Gutierrez, daglig leder NIVA Chile, Åse Åtland, forskningsleder for akvakultur i NIVA, Beate Stirø, Norges ambassadør til Chile, og Greta Bentzen, adm. dir. i NIVA.

NIVA feiret ti år i Chile

NIVA Chile markerte i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Akvaplan-niva, selskapets 10-års jubileum i Puerto Varas i Chile.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Markeringens høydepunkt var seminaret «Lessons, knowledge and new water quality tools» som ble åpnet av Norges ambassadør til Chile, Beate Stirø, og Greta Bentzen, administrerende direktør i NIVA.

Seminaret i slutten av september samlet over 100 deltagere fra næring, FoU-institusjoner og fra forvaltningen i Chile.

– Dette er en viktig dag for NIVA. NIVA Chile er et sterkt team og en viktig del av NIVAs totale kompetanse innenfor akvakultur, sier Greta Bentzen, administrerende direktør i NIVA i en pressemelding.

Stort behov for kompetanse

Forskningsleder for akvakultur i NIVA, Åse Åtland, og daglig leder i NIVA Chile, Xavier Gutierrez, ga sammen et historisk tilbakeblikk på NIVAs arbeid i Chile.

– Ideen om at NIVA skulle etablere seg i Chile kom etter mitt første besøk i landet i mars 2006. Ved deltagelse på Aqua Sur og rundreise til en rekke anlegg, ble det tydelig at her var det store muligheter for NIVA til å bidra til å bedre fiskevelferd og redusere svinn i smoltproduksjonen gjennom systematisk arbeid med vannkvalitet. Svinnet fra rogn til smolt var mange ganger høyere enn i Norge på den tiden, og det var stort behov for vår kompetanse. Vi kunne virkelig utgjøre en forskjell for økt bærekraft gjennom optimalisering og bedre bruk av vannressursene, sier Åtland.

De første prosjektene NIVA hadde i Chile går tilbake til 2007, da Åtland flyttet til Chile for en prøveperiode på seks måneder for å se om det kunne være grunnlag for å etablere et eget selskap. Med noe støtte fra Innovasjon Norge og fra CORFO, en tilsvarende organisasjon på chilensk side, samt fra AquaGen, besluttet NIVAs ledelse at selskapet skulle etableres. Prosessen startet høsten 2007, og i mars 2008 var NIVA Chile SA en realitet.

I starten hadde NIVA Chile en kombinasjon av norske og chilenske ansatte for å sikre kompetanseoverføring fra NIVA i Norge, men siden 2010 har det utelukkende vært dyktige lokale medarbeidere i selskapet.

Toveis samarbeid

– Dette handlet ikke bare om å «overføre norsk kunnskap til Chile». Vi hadde selvsagt noe å bidra med faglig, men vi lærte minst like mye av våre samarbeidspartnere i Chile – og dette har vært av stor nytte for NIVAs kunder i Norge. I 2007 lå Chile langt foran Norge i kunnskap om resirkuleringsteknologi (RAS), og de hadde også mye mer erfaring med bruk av grunnvann til oppdrett enn vi her i Norge, sier Åtland.

Xavier Gutierrez, daglig leder NIVA Chile, ble ansatt i NIVA Chile i 2011, og har i stor grad bidratt til selskapets positive utvikling, både faglig og økonomisk.

– Vi er glade for å markere denne viktige milepælen i NIVA Chiles historie sammen med NIVA. Vi er godt fornøyde med den utviklingen vi har sett de seneste årene, der selskapet i tillegg til å levere tjenester til næringen, også i økende grad har fått større forskningsprosjekt, oppdrag for forvaltning, samt bidratt med kompetanse for vannkvalitet og vannrensing mot gruveindustrien nord i Chile, sier Gutierrez.

Erfaringer og utfordringer

Seminaret «Lessons, knowledge and new water quality tools» tok blant annet opp erfaringer og utfordringer knyttet til kvaliteten på smolt i Chile (NIVA Chile v/Felipe Briceño/Patricio Feest), risikovurdering: et kvantitativt verktøy for å forstå samspillet mellom velferd i ferskvann og fiskens prestasjon i sjø (NIVA Chile v/Xavier Gutierrez), postsmolt og vannkvalitetsutfordringer i RAS (NIVA v/Åse Åtland), nye verktøy for å måle den mikrobielle kvaliteten på vann i RAS (NIVA v/ Paula Rojas), presentasjon av modelleringsverktøy (Akvaplan-niva v/Anton Giæver), samt et foredrag om framtidens analysemetodikk (NIVA v/Chris Harman).

Har du lyst å dele en nyhet eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.