Driftsleder Håvard Horn og prosjektleder Steingrim Holm ute på Aquatraz. Erfaringene de bygger seg her vil de ta med seg videre i utbyggingen av Aquatraz-merd nummer tre og fire. Nummer to vil være identisk med den første. Foto: Ole Andreas Drønen

God tilvekst på Aquatraz

Det har vært gode resultater på fisken i den gigantiske merden hittil. Prosjektleder Steingrim Holm innkasserer likevel ikke seieren på forskudd.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no var nylig på besøk til Rørvik. En av de mest spennende opplevelsene var å komme ut på Midt-Norsk Havbruk lokaliteten Eiterfjorden, der det enorme utviklingskonseptet «Aquatraz» ligger i all sin prakt.

I merden er det 18 meter ned i selve sylinderen, fra vannflaten og ned til flyteringen, eller 34 meter hvis man teller helt ned til spissen. Merden inneholder 180 000 fisk.

Runddans med vann

For å få god utskifting av vannet er det to strømsettere på merden. En på hver side. Den ene pumper opp vann fra dypet, mens den andre sørger for å skape en sirkulær bevegelse i vannet som gir fisken optimalt miljø med masse oksygen og stabil temperatur.

Driftsleder Håvard Horn på lokaliteten Eiterfjorden, der Aquatraz ligger plassert. Foto: Ole Andreas Drønen.

- Da vi tok det i bruk første gang, var vannet helt brunt siden det var ferskvann. Etter 25 minutter var vannet helt klart igjen, så det virker som det fungerer veldig godt, forteller Håvard Horn som er driftsleder på lokaliteten.

Den hyppige sirkulasjonen skal gjøre at Aquatraz-fisken blir sprekere og mer robust.

Sammenligner med referansemerd

Horn forteller at det har vært mye testing i det siste i Aquatraz-merden. På lokaliteten er det også en referansemerd med samme fisk og samme vekt, for å eksakt kunne sammenlinge fisken i Aquatraz med referansen.

- Vi har et ganske heftig biologiprogram. Det er mye vannprøver, samt prøver av fisken underveis. Det har vært folk her fra NTNU som har tagget 30 fisk, så henger det fire lyttebøyer i Aquatraz-merden og i referansemerden, noe som skal kunne gjøre at vi kan følge med fisken til enhver tid. Hvordan den oppfører seg i forhold til fôring, trenging, og lignende, sier han.

Visuell kontroll – enklere hverdag

Både prosjektleder Steingrim og driftsleder Horn understreker at det ikke er sikkert at Aquatraz er den rette løsningen.

- Uansett kommer vi til å sitte på enorme mengder data som vil være til god nytte. Det har egentlig gått helt knirkefritt til nå, så vi sitter vel egentlig bare å venter på at noe feil skal skje, sier Steingrim med et smil.

Horn sier til Kyst.no at det jobbmessig har vært store fordeler med Aquatraz-merden. Han trekker blant annet frem at det er enklere å fortøye der og tryggere for dem å jobbe.

- På en vanlig merd er det 400 knuter du må se over hver dag, i tillegg til kjettinger og kjettinglåser. Det er mye som er i bevegelse og som kan bli ødelagt. På Aquatraz er det bare å gå rundt og ha visuell kontroll. I tillegg kan man gå over merden og se ned på fisken når den blir fôret. Det ser ut som den trives godt, poengterer han.

Under kan du se video av fisken som hopper i Aquatraz-merden:

Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no

Aquatraz merd nummer to er under bygging og vil bli levert i desember/januar, før merd nummer tre og fire kommer i en oppdatert versjon i løpet av 2019.

- Ser vi noe forbedringspotensiale så prøver vi å få det ordnet til neste versjon. Det kan eksempelvis være snakk om små forbedringer som å få flere muligheter for å stikke inn fôrslanger. Det er ikke noen store ting. Merd nummer to vil være veldig lik den som nå ligger her, men i merd tre og fire som kommer etterpå vil det være litt oppdateringer, det blir en ny versjon, legger han til.

En solid start

Prosjektleder Steingrim Holm sier det enda er tidlig å konkludere hvordan fisken i Aquatraz presterer i forhold til referansemerden, men poengterer at starten de har hatt har vært svært bra. Målet deres er å få produsert en bedre fisk til en lavere kost.

Prosjektleder for Aquatraz, Steingrim Holm er fornøyd med hvordan starten har vært i prosjektet. Foto: Ole Andreas Drønen

- I forhold til fisken og fiskevelferd har vi forventinger om å få en mer robust fisk, og at vi klarer å redusere dødeligheten. Vi håper å få en bedre tilvekst, og en sprek fisk som spiser bedre. Det er studier som viser at fisk som går i strømsterke lokaliteter gir en bedre filetkvalitet og mindre melaninflekker, så det har vi troen på.

I tillegg er det en kjennsgjerning at Aquatraz er spesialkonstruert for å hindre lus og rømming.

- Det blir spennende å se videre hvordan fisken vokser og trives. Det er det som til slutt vil gi fasiten på hvordan det har fungert, sier han.

Slakteklar til sommeren

Holm forteller at det har vært god vekst på fisken til nå, og at det er mye positivt å ta med seg videre. 

- Vi har jo veldig tro på konseptet, det har jo også svart til forventningene nå i starten. Vi regner likevel med at det skal komme noen utfordringer på veien. 

Det mest spennende mener prosjektlederen blir når de skal tømme merden for første gang, men at erfaringene de får av dette er gull verdt å ta med seg videre i prosjektet.

Fisken håper de skal være slakteklar til sommeren.

- Hvis den vokser sånn som nå, så er den nok klar for levering i juni/juli, sier han avslutningsvis.

Se bildegalleri fra besøket på Aquatraz og lokaliteten Eiterfjorden under. Alle foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.