Innen en måned vil Aquatraz merd nr 2 være på plass på lokaliteten Eiterfjorden. Foto: MNH.

Nå kommer Aquatraz-oppfølgeren

Midt-Norsk Havbruk får i løpet av februar overlevert Aquatraz merd nummer 2. Utviklingprosjektet er kommet langt på vei, og merd nr 3 og 4 skal også på plass i inneværende år. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

18 måneder etter at Fiskeridirektoratet gav tilsagn om fire utviklingstillatelser til konseptet Aquatraz, kunne Midt-Norsk Havbruk AS i uke 39 2018, sette ut fisk i den første semilukkede pilotmerden. 

De fire pilotmerdene bygges i stål på verftet til Fosen Yard på Kvithylla i Trøndelag. Hittil er en av merdene ferdigstilt, og utplassert på lokaliteten Eiterfjorden, der det enorme utviklingskonseptet «Aquatraz» ligger i all sin prakt. Midt-Norsk Havbruk har opplyst til Kyst.no at de har hatt god tilvekst på sitt første utsett av fisk og er nå i full gang med forberedelser for å motta merd nummer to. 

Les også: Fosen Yard har fått foten inn i havbruksnæringen

Fakta om Aquatraz:

  • Utviklingsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Midt-Norsk Havbruk AS og Seafarming Systems AS (teknologieier).
  • Aquatraz er en stiv, hevbar oppdrettsmerd som er utviklet for å utnytte de naturgitte forholdene for lakseoppdrett langs Norskekysten.
  • Målet er å gi bedre fiskehelse, redusere risiko for rømming og øke tilgjengelig areal for oppdrett av laks.

På plass i februar

Steingrim Holm, prosjektleder og teknisk leder for «Aquatraz» sier til Kyst.no at merd nr.2 sammenstilles nå i tørrdokken til Fosen Yard.

- Sjøsetting er planlagt til uke 6 i 2019 med levering av ferdig merd i slutten av februar 2019. Merd nr. 2 vil i hovedsak følge samme installasjon og testprogram som merd nr. 1, opplyser han. 

Små justeringer på Aquatraz nr.2

Driftsleder Håvard Horn og prosjektleder Steingrim Holm ute på Aquatraz. Erfaringene de bygger seg her vil de ta med seg videre i utbyggingen av Aquatraz-merd nummer 3 og 4. Merd nummer 2 vil være tilnærmet lik den første. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.

Holm påpeker det er gjort noen små justeringer fra den første pilotmerden, og opplyser at verftet har fått på plass mindre strukturelle endringer under byggingen av merd nr 2.

- Samt at vi installerer fire propellstrømsettere på merd nr.2. Erfaring så langt viser at vi får god vannutskiftning med to stykk strømsettere, men vi ønsker å øke vannstrømshastigheten med tanke på trimming av laksen.

Merden vil bli plassert i samme rammefortøyning som den første piloten i Eiterfjorden i Nærøy kommune.

- Vi vil sette ut fisk i løpet av mars 2019, og antall fisk vil bli i underkant av 200 000, opplyser prosjektlederen til Kyst.no. 

- Omfattende biologisk måleprogram

Arbeidet med den første merden mener prosjektlederen har gått veldig bra.

- Prosjektet har vært gjennomført med relativt få, men meget dyktige underleverandører, i tett samarbeid med ansatte fra Midt-Norsk Havbruk. Fra vi fikk tilsagn til vi fikk fisk i pilotmerden gikk det under 1 ½ år, noe vi er særdeles fornøyd med, forteller han.

I utviklingsarbeidet med merd nr.1 påpeker han at de har lært mye fra modelltest, analyser, bygging, installasjon og testing/drift, som de tar med seg i utviklingen av neste generasjon Aquatraz (merd nr. 3 og 4).

- I tillegg er vi i gang med et omfattende biologisk måleprogram i Aquatraz-prosjektet, hvor vi overvåker fiskehelse og fiskevelferd for blant annet å sammenligne hvordan Aquatraz-merden presterer biologisk vs. en konvensjonell referansemerd. For at prosjektet skal lykkes må både teknologi og biologi fungere godt sammen, slik at vi kan produsere laks av topp kvalitet til en konkurransedyktig pris, sier Holm.

Les også: Endelig fisk i «Aquatraz»​

Under kan du se video fra da Kyst.no besøkte Aquatraz-merden.

Foto/video: Ole Andreas Drønen/Kyst.no. 

Se også stort bildegalleri fra Kyst.no sitt besøk på Aquatraz og lokaliteten Eiterfjorden under.