Aquatraz-illustrasjon fra Midt Norsk Havbruk/Midt Norsk Produksjon.

Avslørte detaljer rundt Aquatraz

Midt-Norsk Havbruk har tidligere ikke ønsket å gi ut detaljer rundt nyskapningen Aquatraz, men under Lofotseminaret fikk deltakerne en bred innføring av den semi-lukkede stålmerden.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

MNH Produksjon AS har søkt om åtte utviklingskonsesjoner for å utvikle en semi-lukket merd med banebrytende ny teknologi.

- Vi har søkt om utviklingskonsesjoner hos Fiskeridirektoratet og jobber samtidig med å bygge skipstanken hvor Aquatraz skal testes. Så snart søknaden blir innvilget og testingen er gjennomført vil vi starte byggingen. Målet er å bygge 24 Aquatrezmerder, forteller daglig leder i Midt-Norsk Havbruk, Tore Holand.

Konstruksjon

Tore Holand. Foto: Maja Borgvatn Karlsen.

Aquatraz er en modernisering av grøntvedtmerden og er trolig sterkere, større og har bedre flyteevne.

- Ringen er 160 meter i omkrets og har en stiv flytering av stål på 2,5 meter. Den kunne vært bare tretti centimeter, men den har en funksjon der den fungerer som flyteenhet i en løfteprosess.

- Prinsippet den er bygd på er den stive flyteringen. Under er en lukket stiv vegg på seks meter som hindrer inntrenging av lakselus. Under «stålskjørtet» er det en stålnetting som fører ned til en kon.

Skånsom håndtering

Holand meddeler videre at det er fire søyler som har to funksjoner; vanninntak og løftesøyler. Vanninntaket vil kunne ta inn tilnærmet lusefritt vann fra de seks øverste meterne og vannet vil settes i en sirkulær bevegelse som gir kontinuerlig trening av fisken.

- Aquatrazmerden fungerer også uten strøm og som de tradisjonelle merdene renner vannet rett igjennom, forklarer Holand.

Løftesøylene gjør at fisken løftes og presses naturlig ned mot kanalen hvor fisken pumpes ut. Merden tømmes fra bunnen, noe som gir en skånsom håndtering av fiskens naturlige adferd. Løftesøylene gjør også at merden kan løftes over havoverflaten til desinfisering og tørking.

Aquatraz har som målsetting å bedre dagens fiskehelse. Ved at fisken holdes i bevegelse i den øvre delen av merden vil det bli bedre strømning- og svømmeforhold vil fiskens helse forbedres. Den stive og slette strukturen på merden vil muliggjøre kontinuerlig vasking. Sammen med tilførsel av friskt vann vil disse faktorene bedre fiskehelsen.