Fitjar Mekaniske Verksted Foto: FMV
Fitjar Mekaniske Verksted Foto: FMV

Mener arbeidstilsynet bommer

Fredag ble det kjent at Arbeidstilsynet har varslet Fitjar Mekaniske Verksted om at de kan bli ilagt et overtredelsesgebyr. Nå har verftet bedt om møte  med tilsynet for å få en bedre forståelse for hvorfor dette blir vurdert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Jeg understreker at vi selvsagt respekterer Arbeidstilsynets pålegg, og vi gjør det vi kan for å tilfredsstille tilsynet, slik at de blir lukket så raskt som mulig, sier verftsdirektør Hugo Strand til Skipsrevyen.  - Men jeg forstår ikke hvorfor de vurderer et overtredelsesgebyr overfor FMV nå.

Arbeidstilsynet skal ha varslet et gebyr som ligger under 500 000 kroner. Strand synes boten er svært høy, sett i relasjon til de faktiske forhold, men at det ikke utgjør noen økonomisk katastrofe for verftet. De har nå bedt om et møte med Arbeidstilsynet for å bedre forståelsen av hvorfor de vurderer gebyret.

- Vi ønsker også klarhet i om de gjennomfører hyppigere kontroller/ettersyn av FMV enn andre skipsverft, eksempelvis uanmeldte inspeksjoner. Arbeidstilsynet har, etter vårt syn, også hatt en aldeles unødvendig opptreden i pressen. Og det før FMV fikk sjansen til å svare for seg, sier Strand.

Verftsdirektør ved FMV. Hugo Strand
Verftsdirektør ved FMV. Hugo Strand

Han hevder videre at det basert på kommentarer fra profesjonelle aktører, kan virke som om saksbehandlingen hos Arbeidstilsynet er noe varierende. Med det mener han at FMV blant annet ikke får godkjent risikoanalyser og rutiner for arbeidsutførelse som andre får.

- Forhåpentligvis vil det vise seg at Arbeidstilsynet opptrer på samme vis overfor FMV som andre, fortsetter Strand. - Jeg mener Arbeidstilsynet har en viktig funksjon i norsk arbeidsliv, og at de har betydelig makt. Etter sigende har de i det siste økt bruken av bøter, og høynet satsene. Det er formodentlig det vi opplever konsekvensen av nå.

- Arbeidstilsynet bommer

Strand sier han mener det er viktig at tilsynet opptrer objektivt og etterprøvbart, på et slikt sett at det gir legitimitet og forståelse. Han mener også det er viktig at Arbeidstilsynet legger reelle risikoforhold til grunn når de gjør sine vurderinger av en bedrift, og ikke generelle for bransjen.

- Her synes jeg Arbeidstilsynet i noen tilfeller har bommet i sin vurdering av FMV. Det virker som tilsynet i dette tilfellet har lagt avgjørende vekt på sikkerheten med hensyn til bruk av noen eldre søyleboremaskiner og annet mindre maskinutstyr. De finner det “farlig” med begrunnelse i “skadestatistikk i bransjen”.

- FMV har hatt disse maskinene i flere tiår. De er ikke mye i bruk, og de opereres av noen få. svært erfarne operatører. Vår HMS-statistikk viser èn mindre fingerskade de siste ti årene, ser Strand.

Arbeidstilsynet stanset bruken av disse maskinene og Strand forteller at verftet utbedret feilene innen få dager ved å sette på små beskyttelsesvern. De fikk også beskjed om å utarbeide bruksinstruksjoner, vurdere risikoforhold og gjennomføre opplæring på brukerne.

Vanskelig å forstå

- Basert på operative forhold på FMV finner jeg grunn til å stille spørsmål ved Arbeidstilsynets vurdering i denne saken, sier Strand til Skipsrevyen. - Jeg tror knapt det er noen verft i Norge som de siste 10 årene har forbedret seg så mye innen HMS-området som oss. Det har også vært nødvendig da vi i denne perioden har begynt å bygge skrog hjemme. Det medfører større utfordringer med hensyn til sikkerhetskultur, og operativ sikkerhet i produksjonen, samt betydelig mer arbeid med sjekk av lønn og sosial forhold for utenlandske arbeidstakere.

Regiondirektør for Arbeidstilsynet Vestlandet, Borghild Lekve Foto: Arbeidstilsynet
Regiondirektør for Arbeidstilsynet Vestlandet, Borghild Lekve Foto: Arbeidstilsynet

Etter Strand sitt syn virker det som Arbeidstilsynet er mer en kontrollør av regelverk enn en veileder/utvikler for den enkelte industribedrift.

- For mindre bedrifter, som FMV, er det uheldig. En del av HMS og lønn/sosial-regelverket er ikke helt enkelt å forstå, selv for spesialister i arbeidsrett. For oss andre er det heller ikke alltid like enkelt å vite hva Arbeidstilsynet aksepterer og ikke. Men når det er sagt: FMV, som de fleste andre gjør feil i blant. De skal vi både rette opp i, og ta ansvaret for, avslutter Hugo Strand.

Ingen kampanje mot FMV

- Vi gjennomfører ikke hyppigere kontroller, eller tilsyn, ved Fitjar Mekaniske Verksted enn andre verft. Vi har en industrisatsing i Arbeidstilsynet, og verftsindustrien er en del av den satsingen, uttaler regiondirektør for Arbeidstilsynet Vestlandet, Borghild Lekve til Skipsrevyen.

Hun vil ikke gå inn i detaljer i den aktuelle saken fordi den fremdeles under saksbehandling.

-  Men det er klart at nå Arbeidstilsynet gjør et varsel om overtredelsesgebyr så er det gjort ut fra en helt konkret vurdering av at dette faller inn under regelverket, understreker Lekve.

Arbeidstilsynet har mottatt en tilbakemelding fra verftet, som nå vurderes, og endelig vedtak om overtredelsegebyr vil eventuelt bli truffet etter en gjennomgang av tilbakemeldingen fra FMV.