Her er Arbeidstilsynet på vei ut for å henge kroken på merden til SalMar.

Havmerder stengt på dagen av Arbeidstilsynet

Flere brudd på sikkerhet førte til nedstengelse av SalMars to havmerder.

Det er Nordlys som først omtalte saken.

Ved Fellesholmen utenfor Vengsøya har SalMar sine havmerder lagt siden 2021.  Prosjektet har fått mye internasjonal oppmerksomhet og folk har ventet i spenning på at SalMar skal bli ferdig med klargjøring av merdene. Merdene er derimot ikke helt klar for et industrieventyr enda.

Tirsdag denne uken kom arbeidstilsynet på en uanmeldt visit.  Til Nordlys skriver seksjonsleder Tom Håvard Andreassen i Arbeidstilsynet at det var en del forhold knyttet til usikret arbeid i høyden som kunne føre til fall, som var en del av årsaken til stengningen.  

Med en høyde på 18 meter, kan et potensielt fall fra disse havmerdene få fatale konsekvenser.  I tillegg ble to fartøy satt ut av drift som et resultat av manglende sikkerhetsutstyr.

Opphevet stans

Tilsynet kom tilbake onsdag til at avvikene var rettet opp og ordren om stans ble opphevet.  En av de to fartøyene ble også klarert.  

Direktør for Artic Offshore Farming Anne-Sofie Utne sier i en e-post til Nord24 at de tar saken alvorlig.

- Vi tar gjennomgangen med både Arbeidstilsynet og Sjøfartsdirektoratet på største alvor. Vi igangsatte tiltak så snart vi fikk vedtak fra Arbeidstilsynet om stans i arbeidet og har etter godkjenning fra Arbeidstilsynet gjenopptatt arbeidet. Vi har hatt en god dialog med Arbeidstilsynet, og skal bidra videre dersom de ønsker mer informasjon og dokumentasjon til deres tilsynsrapport. Når det gjelder Sjøfartsdirektoratet har vi fått tilsyn på vår båt som brukes til og fra landbasen vår i Tromvik. Vi er i gang med arbeidet for å få lukket avvikene.