Arctic Fish driver med lakseoppdrett i Vestfjordene på Island. Nå vil de på børs i Norge. Illustrasjonsfoto: Arctic Fish.

På jakt etter 600 millioner, så vil oppdretteren på børs

Selskapet inviterer til emisjon, og har samtidig søkt om opptak på børsen Euronext Growth Oslo (tidl. Mercur Market).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Arctic Fish Holding AS, et selskap som eies 50 % av Norway Royal Salmon (NRS), har engasjert DNB Markets, Pareto Securities AS og Arion Banki hf. til å gi råd om og gjennomføre en planlagt rettet emisjon på inntil cirka 600 millioner kroner i nye og eksisterende aksjer i selskapet. Det skriver NRS i en børsmelding.

Den rettet emisjonen vil omfatte bl.a. et primært tilbud på inntil 5 718 954 nye aksjer som skal utstedes av selskapet for å skaffe et bruttoproveny på cirka 350 millioner kroner, samt et sekundært tilbud på inntil 3 267 973 eksisterende aksjer i selskapet av Bremesco Holding Ltd. på inntil ca. 200 millioner kroner. I tillegg kan en velge å overdisponere opptil 816 993 ekstra eksisterende aksjer i selskapet tilsvarende omtrent 9 prosent av det totale antallet av nye aksjer og salg av aksjer solgt i den private emisjonen.

Skal finansiere vekst

Nettoinntektene til selskapet fra det primære tilbudet skal hovedsakelig brukes til å finansiere vekst og utvikle selskapets verdikjede innenfor eksisterende tillatelsesportefølje, inkludert investering i utvidelse av smoltkapasitet, oppdrettsutstyr, oppbygging av biomasse , behandlingsinitiativer, for å øke verdikjedekapasiteten i forventning om å motta ytterligere lisenskapasitet og for generelle bedriftsformål.

To av selskapets eksisterende aksjonærer har på forhånd forpliktet seg til å tegne tilbudte aksjer for totalt 245 millioner kroner: 200 millioner kroner fra Norway Royal Salmon ASA / 45 millioner kroner fra Novo ehf.

I tillegg har finansdirektøren i selskapet, Neil Shiran Thorisson, forpliktet seg til å tegne aksjer for totalt 41 millioner kroner, samt at andre medlemmer av ledelsen og styret i Arctic Fish har samlet forpliktet seg til tegne aksjer for et beløp tilsvarende NOK 4,6 millioner.

Vil på Euronext Growth Oslo

Videre har fire hjørnesteininvestorer, forpliktet seg til å tegne seg og vil bli tildelt tilbudsaksjer for et samlet beløp på 97 millioner kroner fordelt på følgende måte: 50 millioner kroner fra Nordea Asset Management / 28 millioner kroner fra Birta pensjonsfond / 15 millioner kroner fra Vestmannaeyja pensjonsfond / 4 millioner kroner fra Vördur tryggingar hf.

Selskapet har også søkt om opptak til handel med sine aksjer på Euronext Growth Oslo.

Det forventes at selskapet, med forbehold om vellykket gjennomføring av den private emisjonen og de nødvendige godkjenningene fra Oslo Børs, vil få aksjene tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo kort tid etter fullføringen av den private emisjonen, på eller rundt 19. februar 2021.