BKS industri skal levere levere, sammenstille og installere Super Duplex rør på utviklingskonseptet Arctic Offshore Farming. Foto: NRS.

Fikk kontrakt på rør til utviklingskonsept

BKS industri AS har inngått en betydelig kontrakt med Fosen Seafarm Construction AS for levering, sammenstilling og installasjon av Super Duplex rør på deres prosjekter for Norway Royal Salmon (NRS) sine to havbruksanlegg, Arctic Offshore Farming (AOF).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi er takknemlige for tilliten som Fosen Seafarm Construction AS og Norway Royal Salmon viser BKS industri AS ved å samarbeide med oss. Vi er også stolt av å kunne bidra til et prosjekt som vil gi økt utnyttelse av norske farvann og samtidig redusere det miljømessige fotavtrykket, sier BKS i en pressemelding. BKS holder til på Sunde i  Kvinnherad kommune i Hordaland. 

BKS industri AS er den del av BKS gruppen, som består av flere ledende selskap innen utstyr, sammenstilling og tjenester til Havbruksnæringen, Olje og Gass, Subsea, Vannkraft og Geotermisk Energi, Smelteverksindustrien og Verftsindustrien.

Norway Royal Salmon kommenterer i pressemeldingen at deres industrielle ambisjon er å benytte kunnskap både fra oppdrettsnæringen og offshore kompetanse med gode leverandører til å utvikle fremtidens havbruksnæring, og med det sikre vekst for havbruksnæring.

- Dette vil skape vekst innenfor leverandørindustrien, både for allerede eksisterende leverandører av utstyr og tjenester til havbruksnæringen, samt for leverandører innenfor offshore og marine som tradisjonelt ikke har vært leverandører til havbruksnæringen, sier NRS.

Arctic Offshore Farming

Konseptet i regi av NRS og Aker Solutions fikk i 2018 åtte tillatelser til å utvikle et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder med bølgehøyder på 5-15 m.

Anlegget vil bestå av blant annet to merder i kombinasjon med fôrflåte og skal gi betydelig økt arealutnyttelse av norske farvann ved plassering lengre fra kysten.

Prosjektet vil ferdigstilles på Fosen shipyard utenfor Trondheim.