NRS og Aker har fått tildelt til sammen 7,68 utviklingstillatelser (5.990 tonn MTB), for utvikling av Arctic Offshore Farming. FILM/Foto: NRS.

I rute med utviklingskonsept - skal ha fisk i sjø høsten 2020

Utviklingskonseptet Arctic Offshore Farming er i sluttfasen av forprosjektet, og har nylig gjennomført en stor og grundig modelltest som bekrefter at konseptet tåler ekstreme miljøbeslastninger.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) har blitt tildelt åtte utviklingstillatelser for konseptet «Arctic Offshore Farming», som er et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg i stål, og er kommet godt i gang med konseptet. 

Klaus Hatlebrekke, konserndirektør for marked og forretningsutvikling i NRS sier til Kyst.no at det jobbes mye og godt med «Arctic Offshore Farming». 

- Vi er i rute for å kunne sette fisk i anlegget i høsten 2020, som er målsetningen.

Klaus Hatlebrekke, konserndirektør for marked og forretningsutvikling i NRS sier prosjektet er kommet godt på vei, og modelltest har vist positive resultater. Foto: NRS.

Modelltest

Konserndirektøren sier de er i sluttfasen av forprosjektet, hvor de blant annet har gjennomført en stor og grundig modelltest.

- Det er veldig betryggende å se at resultatene fra denne modelltestingen korrelerer veldig godt med det vi hadde forventet ut fra modellen til «Arctic Offshore Farming».

Selskapet arbeider også med å få på plass de ulike leverandørene som prosjektet har behov for.

- Status så langt er at vi er i henhold til tidsplanen vår. Det har vært gjennomført en omfattende modelltest over fire uker i en anerkjent og velrennomert testfasilitet og dette ble avsluttet midt i juli, opplyser han til Kyst.no. 

Les også: Utviklingstillatelser til Arctic Offshore Farming

Tåler ekstreme miljøbelastninger

Han mener det er utrolig spennende å se hvordan modellen fungerte både i rolige og i ekstreme miljøforhold.

- Modelltesten bekrefter at den jobben som er gjort så langt stemmer svært godt med slik vi hadde tenkt modellen.

I opprinnelig søknad på Arctic Offshore Farming mente selskapet at Arctic Offshore Farming ville tåle 30 meter høye bølger (åpent hav), og på det tidspunktet de søkte var det ikke noe konsept som var designet for så ekstreme forhold. Basert på modelltesten mener konserndirektøren at Arctic Offshore Farming viser at den vil bidra til at man kan ta i bruk helt andre lokaliteter enn det brukes i dag.

- Modelltestingen har vært en klar bekreftelse og suksess på at Arctic Offshore Farming tåler ekstreme miljøbeslastninger. Deformasjon av not er marginal i forhold til tradisjonelle løsninger noe som vil sikre svært gode forhold for fisken selv i ekstreme miljøforhold, sier han fornøyd. 

Analysemodell og modelltest av Arctic Offshore Farming. Klikk for større bilde. Illustrasjon: NRS/AKER SOLUTION.

Til daglig sier han det jobbes med konseptet gjennom forprosjektet, slik at verft og deres leverandører vet så mye som mulig om hva de skal bygge og utvikle.

- Vi har heldigvis gode leverandører med oss som er flinke til å stille gode spørsmål og utfordre oss og hverandre slik at vi får frem de gode løsningene.

Venter på godkjenning 

Lokaliteten er enda ikke på plass, men Hatlebrekke sier NRS har sendt inn søknad på en lokalitet i Troms som er ideell for et slikt anlegg.

Arctic Offshore Farming:

 • Fiskeridirektoratet har gitt NRS og Aker tilsagn om syv tillatelser på 780 tonn MTB, og én tillatelse på 530 tonn MTB, for utvikling av konseptet «Arctic Offshore Farming» (AOF).
 • Det betyr en samlet MTB på 5.990 tonn, for konseptet de beskriver som et delvis nedsenkbart offshore anlegg.

- Troms fylkeskommune behandler nå denne søknaden, forteller han.

Hvem og hvor merdene skal bygges har selskapene er heller ikke på plass.

- Enn så lenge så kan vi ikke si annet enn at det blir en plass mellom Norge og Asia. Vi er i prosess her og vil komme tilbake når vi har noe å meddele, sier konserndirektøren. 

- Vi har ansatt Knut Engene som prosjektdirektør i NRS og han skal jobbe 100 % med AOF fra NRS sin side. Vi prøver også å få på plass en driftsleder så fort som mulig for så tidlig som mulig bli kjent med fremtidens oppdrettsteknologi før den personen får ansvaret for å drifte dette, forklarer Hatlebrekke.  

Nedskalerte prosjektet

Det ønskes å teste ut og utvikle konseptet på to dypganger som vist i bildene under. Opprinnelig søkte oppdrettselskapet om 15 tillatelser, og har opplyst at de ønsker å utvikle konseptet i Troms.

Modelltest av Arctic Offshore Farming på servicedypgang (øverst) og operasjonsdypgang (nederst). Foto: NRS/Aker Solution.

- Opprinnelig konsept ville blitt etablert i åpent hav og hadde behov for 4 enheter og 15 tillatelser. I det justerte konseptet er det foreslått å benytte en lokalitet i fjordmunningen med 2 enheter og tilhørende 7,68 stk utviklingstillatelser. Ettersom prosjektet er nedskalert til om lag halvparten av opprinnelig søknad om utviklingstillatelser og kapitalbehovet er betydelig redusert, har Aker valgt ikke å være med videre inn i pilot- og realiseringsfasen. Aker Solutions er med videre som teknologi- og samarbeidspartner, skriver NRS.

 Anlegget vil gi betydelig økt arealutnyttelse av norske farvann ved plassering lengre fra kysten, hvor det i tillegg vil ha et lite miljømessig fotavtrykk.

- Anlegget vil ligge betydelig mer eksponert enn dagens lokaliteter. Samtidig er andre miljøforhold på slike lokaliteter svært attraktive for laksen med god vannutskiftning som vil sikre god fiskevelferd, tilvekst og miljømessig bærekraft.

Saken fortsetter under video. 

Prosjekt beskrivelse: 

 • Konseptet er designet for signifikant bølgehøyde på 5–15 m.
 • Det er en flytende konstruksjon med to pongtonger (ringer).
 • Lave bevegelser av konstruksjon og not.
 • Plass for utstyr og lager i pongtongene.
 • 2 merder i kombinasjon med fôrflåte.
 • Dypgangsvariasjon ved ballastering/de-ballastering.
 • Servicedypgang gir full tilkomst til notvolumet.
 • Operasjonsdypgang gir beskyttelse av fisk og not.
 • Taknett 10m under vann ved operasjonsdypgang.
 • Reduserer eksponering av fisk mot lakselus.
 • Reduserer miljøkrefter på fisk og utstyr.
 • Det er integrerte luftlommer i konstruksjonen som gir laksen mulighet til å justere. svømmeblære ved langvarig neddykking.
 • Stor kunstig luftoverflate for fisken (360 m2 med 1m høyde).