Are Nylund
Are Nylund

Nylund og Poppe slår laksealarm i VG

Professorene Are Nylund (UiB) og Trygve Poppe (Veterinærhøyskolen) går i dagens VG ut og ber politikerne stoppe opp for all vekst i oppdrettsnæringen til utfordringer med lus og sykdom er løst. – Galskap å åpne for dobling av produksjonen, sier Nylund til avisen.

Publisert

VG har laget et kart som viser hvor alle matfiskanleggene er. Ettersom hver prikk som angir anlegg uten sykdom på kartet er tilsvarende ca 8 km i diameter i virkeligheten, og hver prikk som viser et anlegg med sykdom, som ILA eller PD, er ca 13 km, ser det nesten ut som anleggene ligger så tett at man kan gå tørrskodd fra sør til nord.

Faksimile av VG 20. januar 2016. Kartet viser anlegg med og uten sykdom langs kysten.
Faksimile av VG 20. januar 2016. Kartet viser anlegg med og uten sykdom langs kysten.

- Kartet viser at det er for mange anlegg og merder i de norske fjordene og årsaken til at lus og sykdommer er blitt et så stort problem. Jeg vil meget sterkt oppfordre politikerne til ansvarlighet og se at det bærer feil av sted. De må stoppe opp og sørge for bærekraft, sier Trygve Poppe til VG.

Professor Are Nylund mener også anleggene i Norge står for tett, slik at lus og virus får spre seg.

– Det vil være galskap å åpne for en dobling av produksjonen for oppdrettsnæringen. De sliter så mye med lus, bakterier og virus at det må løses først, sier Nylund.

– Oppdrett hausses opp som den reddende næringen nå når oljesektoren sliter. Da er det vanskelig. Og det hjelper ikke at sentrale politikere sier at næringen skal mangedobles. Jeg tror det er direkte dumt. De må først ta kontroll over problemene bransjen har med lus, lusebehandling og sykdommer. Så kan de ekspandere.

Løsningen

Til VG skisserer Nylund følgende løsninger på problemene:

– Fisken må i første fase vokse opp i lukkede merder, ikke på land, men hvor du pumper vann fra 30-40 meters dyp opp i merdene. Vi har gode tester for slike anlegg; lus unngår slikt vann. Mange selskaper holder på med slike systemer nå, og det er lovende. Slik kan tiden fisken står i sjøen gjøres kortere. Når fisken blir en kilo bør den ideelt sett ut i merder lenger ute i åpent hav, slik Nordlaks planlegger med sin mobile havfarm. Men lukkede og mobile anlegg gir høyere produksjonskostnad.

Fiskeriminister Per Sandberg sier i en kommentar det er uaktuelt med mer vekst i oppdrettsbransjen før de har fått bukt med luse- og sykdomsproblemene.