Ordfører Jarle Skeidsvoll ønsker å tilby areal til lukkede anlegg i Osterfjorden. Foto: Osterøy kommune.
Ordfører Jarle Skeidsvoll ønsker å tilby areal til lukkede anlegg i Osterfjorden. Foto: Osterøy kommune.

Vil tilby sjøareal for lukkede anlegg

Ordføreren Jarle Skeidsvoll fra Osterøy ser for seg at lakseproduksjonen i kommunen endres betraktelig fremover. – Vi ønsker å legge til rette for en sterk økning i matproduksjon fra fjordene våre, blant annet gjennom å flytte klassisk produksjonen i belastede fjorder inn i lukkede anlegg, sier han og legger til at de vil øke tilgjengelig areal for nytt bærekraftig havbruk.

Publisert

- I Osterøy kommune produserer vi i snitt 550 tonn laksefisk per kvadratkilometer, sammenlignet med 34 tonn for Hordaland, sier Skeidsvoll til kyst.no.

- Sammenligningen er ment for å illustrere hvor intensivt det drives oppdrett i kommunen, forklarer han.

Vil tilby areal til anlegg uten utslipp

Han er likevel tydelig på at de ønsker tilstedeværelse av havbruksnæringen i fjorden.

– Vi ønsker å legge til rette for en sterk økning i matproduksjon fra fjordene våre, blant annet gjennom å flytte klassisk produksjonen i belastede fjorder inn i lukkede anlegg og øke tilgjengelig areal for nytt bærekraftig havbruk.

- I tillegg regulerer kommunen inn betydelige nye arealer for havbruk hvor det stilles krav til minimale eller ingen utslipp av organiske partikler som slam og fôrrester til fjordsystemet.

Osterøy-ordføreren sier at kommunen vil være en katalysator for det grønne skiftet, og ønsker aktører som har nye og innovative ideer og løsninger, og da spesielt lukket teknologi, velkommen.

- På sikt ønsker vi å ha lukkede anlegg i fjordene og tilby lokaliteter til de som har produksjon uten utslipp, sier han, og legger til at de ønsker et nært samarbeid med næringen.

Skeidsvoll opplyser at han har vært i kontakt med ulike selskaper og leverandører som har lukkede anlegg.

- Vi har vært i kontakt med aktører innen havbruk i og utenfor kommunen, og mange er positive og interesserte.

Lukkede løsninger som Cato Lyngøys "Egget" ønskes velkommen til kommunen av Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Lukkede løsninger som Cato Lyngøys "Egget" ønskes velkommen til kommunen av Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Vil begrense oppdrettsveksten i kommunen

Ordføreren mener det er så omfattende produksjon i en av terskelfjordene ved Osterøy, at miljøbelastningen nærmer seg fjordsystemets bæreevne.

- Vi ønsker å restrukturere arealer som er avsatt til akvakultur, stille strengere miljøkrav til enkelte lokaliteter og å få flyttet noe av produksjonen inn i lukkede anlegg.

Deres utgangspunkt er kommunens plan for sjø- og strandsonen, og for å få til endringene ønsker ordføreren å benytte plan- og bygningsloven.

- På land kan du gjennom plan- og bygningsloven stille detaljerte krav til kvalitet. Vi ønsker å gjøre det samme i sjø.

Det er likevel et komplekst regelverk understreker ordføreren, som håper planen blir vedtatt tidlig i høst - etter offentlig høring i vår.

- Planen kan ikke regulere allerede godkjent drift, den har altså ikke tilbakevirkende kraft. Men vi kan legge rammer for utviklingen av en svært viktig næring i fremtiden.