Artec Aqua har vært hovedleverandør av utstyr til Cermaq settefiskanlegget på Forsan i Steigen kommune. Her ser du ett av deres påvekstanlegg. Foto: Cermaq/Trude Markussen
Artec Aqua har vært hovedleverandør av utstyr til Cermaq settefiskanlegget på Forsan i Steigen kommune. Her ser du ett av deres påvekstanlegg. Foto: Cermaq/Trude Markussen

Hektisk periode for utstyrsleverandør

Utstyrsleverandøren Artec Aqua merker at bransjen seiler i medvind, og har sikret arbeid i to år fremover. Dette skyldes blant annet en nylig signert kontrakt på nybygg av stamfiskanlegg. – Vi er inne i en svært hektisk periode, med både små og store prosjekter, sier daglig leder Bjørn Finnøy til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ålesund-selskapet har vært hovedleverandør til det nye moderne settefiskanlegget til Cermaq på Forsan, som har en produksjonskapasitet 12,2 millioner laksesmolt. Artec Aqua har flere patenterte produkter,i tillegg satser selskapet på prosjektledelse og prosjektering.

Bjørn Finnøy, daglig leder i Artec Aqua her foran settefiskanlegget til Cermaq på Steigen der de har levert mye av utstyret. Selskapet har nylig fått i land en ny storkontrakt med Salmobreed Salten om bygging av nytt stamfiskanlegg. Foto: Therese Soltveit.
Bjørn Finnøy, daglig leder i Artec Aqua her foran settefiskanlegget til Cermaq på Steigen der de har levert mye av utstyret. Selskapet har nylig fått i land en ny storkontrakt med Salmobreed Salten om bygging av nytt stamfiskanlegg. Foto: Therese Soltveit.

Daglig leder Bjørn Finnøy opplyser at selskapet er inne i en svært hektisk periode, med både små og store prosjekter.

– Vi er inne i en avslutningsfase med overtakelsesforretning inneværende uke til settefiskanlegget til Cermaq avdeling Forsan. Der vi har levert prosessteknisk prosjektering og har hatt en totalentreprise for hele prosessanlegget (rør, kar, prosessutstyr, prosesselektro, automasjon, etc.), forklarer han til kyst.no.

I valg av løsninger til anlegget sier han at det er lagt stor vekt på kvalitet, funksjonalitet, produksjonsfleksibilitet og brukervennlighet.

- Vi har blant annet levert gjenbruksteknologi og en ny og unik metode for overvåking og styring av anlegget, som gir positive effekter med hensyn til driftsoptimalisering, fiskevelferd og energiøkonomisering, utdyper Finnøy.

Ny kontrakt stadfestet

Salmobreed Salten er det siste store prosjektet de har kontraktsfestet.

- Der skal vi levere et nøkkelferdig stamfiskanlegg. Det er ett anlegg basert på RAS-teknologi og gjenbruksteknologi utviklet av oss, og byggetiden vil ta cirka 24 måneder. Bygget vil ha ett areal på totalt 10.000 m2, og ha tilgang til både ferskvann og sjøvann, forklarer han.

Av andre større prosjekter mottar selskapet en rekke henvendelser fra kunder, og har nylig overlevert tre forprosjekter og flere skisseprosjekter.

– Vi jobber også med anlegget til Salmobreed Lønningdal, hvor vi har totalentreprise for ombygging og nybygg av påvekstavdeling, opplyser han.

På dette anlegget vil de også bruke gjenbruksteknologi. Den forventede byggetiden er rundt 10 mnd.

Oversiktsbilde av Cermaqs settefiskanlegg på Forsan i Nordland. Foto: Cermaq/Kenneth Soløy.
Oversiktsbilde av Cermaqs settefiskanlegg på Forsan i Nordland. Foto: Cermaq/Kenneth Soløy.

Skreddersyr løsninger

– Videre jobber vi med Nordnorsk Stamfisk i Steigen, hvor vi har totalentreprise på prosessanlegget. Dette vil føre til en utvidelse av produksjonskapasiteten. Byggetiden er estimert til rundt seks måneder, forklarer Artec Aqua-sjefen.

Selskapet har en rekke egenutviklede produkter, og tilpasser utstyr og løsninger etter behov.

- Vi bistår som regel kunden fra tidlig fase, der vi starter med produksjonsberegninger, som igjen gir grunnlag for dimensjonering av anlegget og til slutt et «skreddersydd» anlegg. Kundene er opptatt av funksjonalitet og driftsoptimalisering der fiskevelferd har høy prioritet, sier Finnøy.

Seiler i medvind

Siden 2013 har omsetningen firdoblet for Ålesund-selskapet og siden 2014 er resultatet tredoblet. 

- Vi har forberedt oss for den markedsmessige situasjonen som har oppstått, og vi er kapasitetsmessig godt rustet. Allikevel merker vi et tydelig press om dagen, sier han til kyst.no.

Selskapet har 21 ansatte per dags dato, og Finnøy opplyser til kyst.no at de vil utlyse flere nye stillinger i nær fremtid.

Les også: Mange nye i Artec Aqua

(Se flere bilder av anleggs-utstyret de har levert under)

Foto: Bjørn Finnøy/Artec Aqua.
Foto: Bjørn Finnøy/Artec Aqua.