Prosjektleder i Artec Aqua og daglig leder SalmoBreed Salten Stig-Joar Krogli er fornøyd med samarbeidet gjennom første byggetrinn. Foto: Benchmark.

Artec Aqua overleverer første trinn av stamfiskanlegget til SalmoBreed Salten

Etter en byggeperiode på 13 måneder er første byggetrinn av SalmoBreed Salten AS overlevert fra Artec Aqua til eierne SalmoBreed AS og Salten Stamfisk AS. Tidspunktet er i henhold til byggeplan, og allerede neste uke vil den første fisken ankomme anlegget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er påvekstavdeling 1, med 6 kar som alle er 12 meter i diameter, som er klare til å tas i bruk. Avdelingen kan benytte både ferskvann og sjøvann, og den kan kjøres som et gjennomstrømsanlegg eller med gjenbruk av vann. På denne måten kan vannforbruk minimaliseres, det skriver de i en pressemelding.

Verdens mest avanserte oppdrettsanlegg?

-Anlegget vi nå overleverer er Norges, og trolig verdens, mest avanserte oppdrettsanlegg. Kompleksiteten omfatter påvekstanlegg, stamfiskenhet, strykeavdeling, rognhall, klekkeri og settefiskenhet, sier prosjektleder fra Artec Aqua, Andres Thyri i meldingen.

Artec Aqua har hatt totalprosjektering av anlegget. Han forteller videre at det på vannsiden er løsninger for både gjennomstrømning, gjenbruk av vann og resirkulering av vann (RAS). Sjøvann kan hentes fra to dyp, og dermed styres med to ulike temperaturprofiler gjennom året. Ferskvann hentes fra Sørfjordvatnet like øst for lokaliteten.

Klar for drift fra dag 1

Karene som først skal tas i bruk er allerede testet, og vil om kort tid bli fylt med fisk. Fra SalmoBreed sin avlsstasjon i Lønningdal utenfor Bergen kommer 30.000 smolt i vektklasse 120-130 gram. Dette er merket fisk fra avlsfamiliene til SalmoBreed, og de vil med sine individuelt selekterte egenskaper danne grunnlag for videre avl i selskapet.

I tillegg hentes linjefisk og familiefisk fra Salten Stamfisk. De største gruppene veier nå nærmere 7 kg og vil allerede om et år gi opphav til den første rogna som produseres på anlegget.

Et viktig anlegg

Daglig leder ved SalmoBreed Salten, Stig Joar Krogli, er svært fornøyd med både byggeprosessen og resultatet:

-Artec Aqua har gjort en fremragende jobb, nå ser vi fram til å få fisk i anlegget, sier Krogli i meldingen.

Per i dag har han med seg 6 ansatte, og flere vil komme til i løpet av de neste månedene.

Han trekker fram at anlegget er av stor betydning for den norske oppdrettsnæringen.

-SalmoBreed Salten er svært viktig for SalmoBreed og eier Benchmark Holdings. Det er også viktig for kundene våre, som vil få tilgang på rogn fra oss gjennom hele året – også utenom den vanlige gytesesongen for laks.

Byggetrinn 2 og produksjon parallelt

Artec Aqua vil ha ansvar for gjennomføring av neste byggetrinn også.. Det vil bli utført parallelt med drift på anlegget.

- Prosjekteringen har lagt beslag på store deler av vår kapasitet, og vi er glade for at arbeidsinnsatsen nå er materialisert til et fantastisk flott anlegg. Vi gleder oss til å se biomassen komme inn i anlegget, og til å være med i fortsettelsen for å optimalisere drift, og sikre overlevering av kompetanse, sier prosjekteringsleder Thyri.

Den totale entreprisen vil stå ferdig før utgangen av 2018. Videre prosess omfatter ferdigstilling av stamfiskhall, rognhall, teknisk hall med varmepumper og en stor påveksthall med ytterligere 6 kar på 12 meter. Da vil anleggets totale kostnad være nær 400 millioner kroner, og ha en kapasitet for produksjon av ca 150- 200 millioner rognkorn.