Gå til innhold
Annonse

190 millioner bevilget til 34 nye havbruksprosjekter

Kjell Emil Naas , Spesialrådgiver Forskningsrådet
Kjell Emil Naas , Spesialrådgiver Forskningsrådet

Programstyret i Havbruk2 har i dag hatt sitt første bevilgningsmøte og har fordelt 190 millioner kroner i støtte til 34 nye forsknings- og innovasjonsprosjekter fra 2016, melder Forskningsrådet.

Annonse

 

Blant de 34 innvilgede prosjektene er det 17 forskerprosjekter, fem innovasjonsprosjekter i næringslivet, seks postdoktorstipendier og seks internasjonale prosjekter (utenlandsstipend og prosjektetableringsstøtte), melder Forskningsrådet.

I den første utlysningen i Havbruk2 var det satt av 140 millioner kroner til forskerprosjekter med start i 2016. Til søknadsfristen 9. september kom det inn 70 søknader for 560 millioner kroner fordelt på alle de sju tematiske prioriteringene i programmet.

– På enkelte områder, særlig temaene frisk fisk og samfunnsforskning, kom det svært mange søknader og det har vært sterk konkurranse om midlene, forteller Kjell Naas, programkoordinator i Havbruk2.

Den vitenskapelige kvaliteten på søknadene er vurdert av internasjonale fageksperter. Deres vurderinger ligger til grunn for administrasjonens innstilling og programstyrets diskusjon i møtet 4. desember.

Økt ramme

For å kunne innvilge noen flere av de mange gode søknadene, økte programstyret rammen for utlysningen noe.

– På temaet frisk fisk betyr det at programstyret kunne innvilge sju prosjekter, inkludert alle prosjektene med karakter 7. Innvilgelsesraten innenfor denne prioriteringen ble dermed økt fra 8 til 15 prosent, sier Naas.

På andre områder var utlysningen spisset slik at det kom inn færre, men helt relevante søknader.

– Færre søknader på noen av temaene har ikke gått på bekostning av kvaliteten i søknadene. På disse områdene har vi derfor en mye høyere innvilgelsesprosent, sier Naas.

Han er spesielt fornøyd med at programmet nå bl.a. kan sette i gang en kunnskapsplattform som i fire år skal drive med forskning på biologi og teknologi med sikte på industriell dyrking av makroalger.

 

Resultatet av fellesutlysningen med Maroff om Innovasjonsprosjekter for leverandørindustrien til havbruk, er klart først etter at programstyret i MAROFF har gjennomført sitt bevilgningsmøte 11. desember.

Rekruttering

Programmet er opptatt av å rekruttere og utdanne gode forskere for at Norge skal opprettholde sin ledende posisjon innenfor internasjonal havbruksforskning. Til søknadsfristen 9. september var det satt av10 millioner kroner til postdoktorstipender, og det kom inn 15 søknader.

I møtet i dag utvidet programstyret rammen noe og innvilget seks nye postdoktorstipender.

Les hele saken her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse