Gå til innhold
Annonse
Mowisjef Alf Helge Aarskog. Foto: Fishfarmingexpert.
Mowisjef Alf Helge Aarskog. Foto: Fishfarmingexpert.

Årets konferanse starter med en status over lusesituasjonen langs hele kysten, innledet av Mowi med Alf Helge Aarskog.

Annonse

FHF skriver i en pressemelding at programmet gjenspeiler den høye aktiviteten det har vært og fortsatt er innen luseforskning. I tillegg har vi lagt stor vekt på at dette fora også skal brukes til å dele praktiske erfaringer. 

- Vi har forsøkt å lage en rød tråd når programmet ble satt opp. Vi begynner med det grunnleggende slik som kunnskap om lakselus i seg selv, for så å se på hvilke miljøfaktorer som påvirker lusa og lusepåslag og hvordan lusesituasjonen overvåkes. 

FHF påpeker at de har et eget innlegg på skottelus. Dette er det Berit Seljestokken i Grieg Seafood som vil holde, og det vil både bli presentert erfaringer fra tidligere samtidig som hun skal informere om et nytt prosjekt på skottelus som er i oppstartsfasen. 

- Dag to vil gå videre med å omhandle erfaringer og kunnskap om sonedeling og områdeorganisering i forhold til lusa, før vi går over til forebyggende tiltak mot lus og  til sist kontrollerende tiltak. Det vil si helt til slutt har vi valgt å ha en paneldebatt hvor vi basert på våre tre dager sammen skal diskutere fremtidens lusekontroll og veien videre. 

FHF skriver vel møtt, og mener dette blir noen lærerike og spennende dager. Du kan lese mer om konferansen på FHFs hjemmeside.

Hele programmet kan lastes ned her

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse