Gå til innhold
Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.
Villfanget leppefisk på teine. Foto: Tonje K Sørdalen.

Over 25 millioner rensefisk ble satt ut i laksemerder langs kysten i 2015. Oppdatert statistikk viser at utsettet økte i alle fylker, men Hordaland sto likevel for hele 35 prosent av bruken.

 

Tabell:  Fiskeridirektoratet.
Tabell:  Fiskeridirektoratet.

I Fiskeridirektoratets akvakulturstatistikk for 2015, kommer det frem at det ble satt ut 25 657 000 rensefisk til en verdi av drøye 360 millioner.

Av utsatt fisk er det Hordaland som trumfer høyest med over ni millioner lusespisere. På andre plass er Nord-Trøndelag med 4,7 millioner fisk.

Rognkjeks er arten det naturlig nok brukes mest av, ettersom oppdrett av den har økt betraktelig de siste årene. Rognkjeksen sto derfor for drøye ti millioner av utsettet i 2015, og i løpet av 2016 er det beregnet at utsettet blir minst 20 millioner.

Berggylte som det også finnes noe oppdrett av, endte på 837 tusen stykk satt ut i laksemerdene. Hvor stor andel som er oppdrettet og hvor stor andel som er villfanget av arten, vites ikke.

Har du en sak du
vil tipse oss om?