Gå til innhold
Annonse

AqKva: Havbruksdirektøren jubler over rømmingsåret 2017

Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet på AqKva 2018. Foto: Therese Soltveit.
Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet på AqKva 2018. Foto: Therese Soltveit.

Havbruksdirektør Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet er klar på at innsatsen mot rømming gir resultater da bare drøye 9000 fisk rømte i fjor. - Vi håper denne trenden fortsetter i 2018. Det hadde vært fantastisk, sa han.

Annonse

Under Aqkva-konferansen i Bergen viste Lie til at det de senere år har vært en stor innsats mot rømming, fra både næring og forvaltning.

Han er klar på at jobben som er gjort innen forebygging av rømming gir resultater.

- Innmeldte antall rømte laks i 2017 var 9964 stykker mot 127 tusen året før. Dette er et gledelig tall, slo han fast.

Samtidig har ikke antall hendelser gått ned. Man er blitt flinkere til å rapportere enkelt- og nestenhendelser.

- Vi håper denne trenden fortsetter i 2018. Det hadde vært fantastisk.

Les ogsåRekordlave rømmingstall

Når det gjelder rømming av rognkjeks og leppefisk, påpeker han dette foreløpig er vanskelig å holde styr på.

- Vi hadde også en storrømmingen av 50 000 kveiter på Bømlo, hvor få ble gjenfanget. Det er trist for både de og forvaltningen, så får vi jobbe for at dette ikke skjer igjen.

Urapportert hendelse i Hordaland

Forrige uke fortalte Leni Marie Lisæter til Kyst.no, at de hadde sikre observasjoner av 200 rømte fisk i Hordaland, uten eier. Også denne hendelsen dro Lie frem.

- Vi har en rømming i Hordaland som vi ikke får tak i. Disse rømmingene vil nok alltid være men det handler om å holde det på minimale antall hendelser, sa han.

I disse dager setter direktoratet også opp et eget team for tilsyn av brønnbåtnæringen.

- Da håper vi å gjøre det sikrere for å hindre rømminger i disse samhandlingene.

Status utviklingstillatelser

Lie synes det er fantastisk at så mange søknader om utviklingstillatelser er kommet inn, da det kan legge premisser for havbruksnæringen fremover.

Det er også utfordringer knyttet til tidsbruk i saksbehandlingen.

- Alle er utålmodige og ønsker sin søknad behandlet. Det er naturlig.

Han viste til at de har et tverrfaglig team som behandler det 67 gjenværende søknadene.

- I en så stor sak med store interesser har vi styrket og organisert oss. Vi prøver å optimalisere prosjektene. Alle vil vite alt om alle så det er mye innsynsbegjæringer.

Havbruksdirektøren viser også det har mange klager.

- Igjen for oss det er de samme saksbehandlerne som behandler klagene. Vi kan ikke føyse gjennom vi må følge retningslinjene som er gitt og må bruke tid.

Lie tror at man i slutten av året kan se Ocean Farm 1, søke konvertering av tillatelsen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse