Gå til innhold

Arrangerer møte om krevende fartøysoperasjoner ved merd

Samspill mellom fartøy og merd i hardt vær, nye oppdrettskonstruksjoner og større skip er eksempler på hva som kan være krevende fartøysoperasjoner. Foto: SINTEF / Geir Mogen
Samspill mellom fartøy og merd i hardt vær, nye oppdrettskonstruksjoner og større skip er eksempler på hva som kan være krevende fartøysoperasjoner. Foto: SINTEF / Geir Mogen

Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner gjennomfører et digitalt møte om krevende fartøysoperasjoner ved
merd 10. februar. 

Et bakteppe for møtet er næringens planer om merder i eksponerte områder, nye og større fartøy som stiller krav til nye operasjonsprosedyrer og økt kompetanse hos personell om bord og på anlegg.

Ørjan Selvik er seniorrådgiver i SINTEF Ocean AS. Han forteller til Kyst.no at grunnen for at de arrangerer møtet er fordi de ønsker å fokusere på krevende fartøysoperasjoner ved merd i eksponerte farvann.

- I kompetanseforumet skaper vi en møteplass mellom myndigheter, operativt personell, maritim industri og forskning/undervisning. Fartøysoperasjoner i oppdrettsnæringen har blitt etterspurt i forumet, påpeker han.

Lengre responstid

Selvik sier at samspill mellom fartøy og merd i hardt vær, nye oppdrettskonstruksjoner og større skip er eksempler på hva som kan være krevende fartøysoperasjoner.

Ørjan Selvik, seniorrådgiver i SINTEF Ocean. Foto: SINTEF Ocean
Ørjan Selvik, seniorrådgiver i SINTEF Ocean. Foto: SINTEF Ocean

- Hvilke utfordringer kan det gi å ha lokaliteter i eksponerte havområder?

- Eksponerte havområder kan gi større bølgepåkjenning og lengre perioder med dårlig vær, noe som kan skape problemer med ankomst og gjennomføring av operasjoner hvor samspill mellom fartøy og merd er en utfordring. På grunn av avstand vil det også være lengre responstid ved uønskede hendelser, påpeker han.

Møtet vil ha innlegg fra forskjellige miljø som har interesse for en sikker og effektiv
gjennomføring av maritime operasjoner i havbruksnæringen. Tema som tas opp er:

  • Operasjonelle hendelser og utfordringer
  • Design av brønnbåt
  • Trening av maritimt personell
  • Relevante forskningstema

Digital plattform for møtet vil være Microsoft teams, der folk kan melde seg på her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?