Gå til innhold

Atlantic Lumpus snart ferdig med byggingen av rensefiskanlegget

Daglig leder i Atlantic Lumpus, Dan Kristian Larssen.
Daglig leder i Atlantic Lumpus, Dan Kristian Larssen.

Det børsnoterte rensefiskselskapet Atlantic Lumpus skriver i sin halvårsrapport at de nærmer seg ferdigstillelse av rensefiskanlegget og at de i utgangen av 2. kvartal startet produksjonen.

Selskapet melder i rapporten at de ved utgangen av Q2 akkurat har startet produksjonen og at de av den grunn ikke har driftsinntekter å vise til.

Daglig leder Dan Kristian Larssen skriver i en kommentar at det har vært et hektisk halvår med høy byggeaktivitet parallelt med produksjon, men at de nærmer seg ferdigstillelse av anlegget.

- Etter en lang byggeperiode var det en stor milepæl å starte produksjonen i utgangen av 2. kvartal. Vi gjorde noen innlegg av rogn før vi lyktes, utstyr skal kalibreres og tunes, personal skal læres opp og gode rutiner innføres.

Han sier de også hadde noen uheldige episoder med kansellering av fly og soppangrep som medførte dårlig kvalitet på rogna.

- Nå har vi derimot klekkeriet og startfôringsavdelingen fulle av rogn og yngel, frisk og fin. Fisken vil være leveringsklar i starten på 2017, det blir vår første leveranse og den neste store milepæl.

Forsinkelser i bygging og noen utfordringer under oppstart gjorde at selskapet kom senere i gang med produksjonen enn planlagt.

- Dette medfører et kortsiktig likviditetsbehov da salgsinntekter kommer senere enn budsjettert. Finansiering av drift frem til de første salgsinntekter er sikret med forskudd fra kunde, ansvarlig lånekapital fra majoritetseier og bankfinansiering.

Han opplyser at etterspørselen etter rensefisk er god og at prisene har i steget løpet av året.

- I våre langsiktige kontrakter reguleres salgspris en gang årlig basert på markedspris. En økning i markedspris kommer derfor selskapet til gode.

På børs

Selskapet som gikk på børs den 13. januar i år, har ikke hatt kjempeomsetning av aksjene. De ble introdusert til en kurs på 30,50 kr per aksje, men er sist omsatt til 24 kr per aksje.

Har du en sak du
vil tipse oss om?