Gå til innhold

Atlantis Subsea Farming med avslag på klage - men har fortsatt tro på prosjektet

Atlantis Subsea Farming konseptet. Illustrasjon: Atlantis Subsea Farming.
Atlantis Subsea Farming konseptet. Illustrasjon: Atlantis Subsea Farming.

Nærings- og Fiskeridepartementet har besluttet at Atlantis Subsea Farming (ASF), får avslag på sin klage på to utviklingstillatelser.

Atlantis Subsea Farming (ASF) har utviklet et konsept om et nedsenkbart oppdrettsanlegg for oppdrett av laks i industriell skala.

Les også: -Gjennombrudd for Atlantis

Selskapet søkte opprinnelig seks tillatelser, men fikk avslag på fire av disse i vår. Dette vedtaket ble påklaget i mai, men gjaldt bare to av de fire av tillatelsene. De mente selv at fire tillatelser var nok for å gjennomføre prosjektet. Fiskeridirektoratet sto på sitt opprinnelige avslag og sendte så klagen videre til Nærings- og Fiskeridepartementet.

Selskapet påpekte i klagen at det var flere grunner til at fire tillatelser var nødvendig. Dette gjaldt den økonomiske investeringen, uttesting av forhold som internsmitte og miljøpåvirkninger, og den omfattende teknologiutviklingen.

Sistnevnte mente ASF at det var nødvendig med fire fulle enheter, med tanke på biomasse, for å dokumentere den enkelte enhets bevegelsesmønster og belastningen på hverandre.

Utgangspunktet for direktoratet var at det ville være tilstrekkelig med èn tillatelse for å teste ut teknologien for selve produksjonsenheten, men at fortøyningsløsningene og effektene av enhetene på hverandre, kan gi behov for to tillatelser.

Departementet er således enig i direktoratets avgjørelse, og skriver at de etter egen vurdering ikke ser det nødvendig med mer enn to tillatelser for å gjennomføre utviklingsprosjektet. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

- Svært skuffet

Daglig leder Trude Olafsen uttrykker i en pressemelding at de fortsatt har stor tro på prosjektet og er overbevist om at denne teknologien vil ha en framtid – både fordi oppdrett i dypet har noen åpenbare fordeler og fordi teknologien har et kostnadsnivå som vil være bærekraftig etter at selve utviklingsprosjektet er over.

- Vi er selvsagt svært skuffet over vedtaket som NFD nå har fattet, men tar til etterretning av vedtaket er endelig, sier daglig leder Trude Olafsen i meldingen.

- Vi setter stor pris på at myndighetene i utgangspunktet har funnet at Atlantis er innenfor ordningen med utviklingstillatelser.

Hun legger til at de med muligheter for to tillatelser, nå vil gjennomgå prosjektet på nytt med utgangspunkt i de forutsetningene som dette innebærer.

Har du en sak du
vil tipse oss om?