Gå til innhold
Annonse

Avklaringer om kontroll med vask og desinfeksjon av brønnbåter

 Mattilsynet har kunngjort at en må søke om dispensasjon om kontroll og attenuasjon av vask av brønnbåter. Foto: Mattilsynet.
Mattilsynet har kunngjort at en må søke om dispensasjon om kontroll og attenuasjon av vask av brønnbåter. Foto: Mattilsynet.

 Det er svært viktig at koronavirusutbruddet ikke gir økt spredning av alvorlige fiskesykdommer. Bruk av brønnbåter innebærer en risiko for overføring av sykdom, forteller Mattilsynet i en kunngjøring.

Annonse

Kontroll med vask og desinfeksjon når brønnbåter brukes i områder med ulik smittestatus er viktig for å forebygge smitteoverføring. Derfor må det prioriteres å gjennomføre kontroll og attestasjon av vask og desinfeksjon der det er krav i forskrift om dette.

Søk om dispensasjon hvis kontrollen ikke kan gjennomføres

Dersom kontroll og attestasjon ikke kan gjennomføres på grunn av mangel på veterinærer eller fiskehelsebiologer, må dere søke Mattilsynet om dispensasjon.

Mattilsynets godkjenninger av brønnbåter går som normalt

Mattilsynets godkjenning av nye og regodkjenning av eldre brønnbåter vil foreløpig gå som normalt.

Mesteparten av arbeidet med å innhente nødvendig dokumentasjon som ikke er vedlagt søknad, kan vi gjøre uten fysisk oppmøte.

Inspeksjon av båter vil fortsatt bli gjennomført for å kontrollere vedlikehold.

Søk om godkjenning i god tid

Det må påregnes noe lenger saksbehandlingstid enn vanlig, søk derfor i god tid før godkjenning utløper.

Hvis Mattilsynet ikke rekker å behandle søknader ferdig før godkjenningsperioden utløper, vil godkjenningsperioden automatisk bli forlenget til søknaden er ferdigbehandlet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse