Gå til innhold
Annonse

B og C-undersøkelsen kan utsettes som følge av koronautbruddet

Illustrasjonsfoto av Fiskeridirektoratet.
Illustrasjonsfoto av Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet åpner for søknader om utsettelse av B-undersøkelser og rapportering i forbindelse med krav om miljøovervåkning av akvakulturlokaliteter.

Annonse

På grunn av de tiltak helsemyndighetene har iverksatt for å hindre spredning av koronaviruset, kan det bli utfordrende å få utført B-undersøkelser.

Oppdrettsselskap som på grunn av smitterestriksjonene ikke får utført B-undersøkelser, kan frem til 1 juni søke om dispensasjon.

Søknad leveres elektronisk til postmottak@fiskeridir.no.

Miljøovervåkning

I henhold til akvakulturdriftsforskriften skal det utføres miljøovervåkning av bunnforholdene under akvakulturanlegg.

Undersøkelsene innebærer at et kompetent organ må foreta en fysisk prøvetaking ved akvakulturanlegget.

C-undersøking

Fylkesmannen i Vestland skriv og at oppdrettsselskap må melde frå til Fylkesmannen, dersom miljøgranskingar planlagde før 1. juni 2020 vert utsett. 

Fylkesmannen ser at akvakulturanlegga i fylket på grunn av dette kan få utfordringar med å få utført planlagde miljøgranskingar av typen C-undersøking etter Norsk Standard NS 9410:2016 framover.  

- Standarden sine punkt 8.4. og 8.7. har fristar for når i produksjonen slike undersøkingar skal gjerast. Oppdrettsselskap som har planlagt å gjere C-undersøkingar før 1. juni 2020, og som på grunn av smitterestriksjonane ikkje får gjort desse på rett tidspunkt, må melde frå om dette til Fylkesmannen. Send meldinga til fmvlpost@fylkesmannen.no. 

C-undersøkingane som vert utsett skal gjerast så raskt det vert mogleg att, og deretter følgje dei normale frekvensane i standarden, skriv dei.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse