Gå til innhold
Annonse

Den nye blockchain-teknologien vil kunne forbedre forbrukernes tillit til oppdrettsnæringen og fisken vi spiser. Anvendt riktig vil alle deler av historien bak fisken som ligger på middagstallerken, kunne spores helt tilbake til fôret som eksempelvis oppdrettsfisken spiste i sine aller første leveuker.

Annonse

Ifølge en ny rapport  fra DNV GL og Deloitte vil data fra alle deler av næringens forsyningskjede – fra oppdrettsmerd eller fangststed til forbrukerens handlekurv - kunne bli åpent tilgjengelig. Blockchain-teknologien vil kunne føre til større åpenhet, fjerne usikkerhet og dempe uro relatert til bærekraft og matsikkerhet.

For å oppnå en fullstendig dokumentasjonskjede er det imidlertid betydelige hindringer som må overvinnes, eksempelvis den vanligvis lave villigheten til digital omstilling og motviljen mot å dele informasjon blant konkurrerende aktører, melder DNV-GL i en pressemelding. 

De skriver at blockchain vil kunne være et nyttig virkemiddel for så vel oppdretts- som den øvrige fiskeri-næringen. En tredjedel av alle verdens fiskebestander er utsatt for overfiske. I tillegg er det enkelte aktører i oppdrettssektoren som forurenser miljøet og leverer produkter av lav kvalitet. Til sammen skaper disse faktorene en betydelig omdømmerisiko, både for sektoren som helhet og for de enkelte aktørene.

Blockchain er en metode som kan anvendes til å forbedre tilliten til industrien og de produktene den leverer. Kort fortalt er dette et desentralisert loggføringssystem der transaksjoner og data registreres underveis i prosessen slik at informasjonen ikke kan endres senere. Den kan dermed bidra til å skape åpenhet og bygge tillit til fisk selv og til aktivitetene knyttet til foredling, transport med mere.

Tillit blant forbrukerne er ikke den eneste fordelen

De viser til en eske med sushi i et supermarked som eksempel. Hvis fisken ble produsert i et oppdrettsanlegg, kan eieren laste opp informasjon både om selve anlegget, for eksempel etiske regler eller forhold for mennesker og fisk. Blockchain kan også brukes til å registrere sammensetningen av fôret fisken har spist og vannkvaliteten den har levet i.

Villfanget fisk kan bli merket med trålerens posisjon, og fangstmetode. Lagringsforhold (fuktighet og temperatur) kan også loggføres. Lignende informasjon kan deretter bli lagt til i foredlingsanlegget og under transporten til hyllen i supermarkedet. Ved kjøpet vil forbrukeren kunne skanne en smart etikett og få øyeblikkelig tilgang til denne informasjonen.

De potensielle fordelene ved å gjøre data tilgjengelig i en blockchain omfatter flere enn bare forbrukerne, kommer det frem i meldingen.

- Åpenhet i forsyningskjeden gir bedre effektivitet i både avregningen og kommunikasjonen mellom ulike ledd i forsyningskjeden. Finansinstitusjoner og banker får en mye klarere innsikt i aktiviteten, og vil derfor kunne tilpasse sine produkter tilsvarende, mens myndighetene vil kunne forbedre sin lisensforvaltning og tilsynspraksis, skriver DNV GL.

Sporbare data er nøkkelen til å bygge tillit

Forfatterne av studien gjennomførte intervjuer med interessenter og fant en rekke hindringer mot utbredelsen av blockchain. Det foregår allerede omfattende dokumentasjon, men sporbarhetsdata har ikke vært prioritert, og bedriftene er ofte forsiktige med å dele denne informasjonen. I dag lagres den ofte i gamle dataformater som ikke er kompatible med moderne systemer. Det økonomiske grunnlaget er ennå ikke tilstrekkelig tydelig til at bedriftene vil foreta investeringen, og den potensielle verdien av å ha data i en blockchain er heller ikke fullt ut forstått.

Luca Crisciotti, administrerende direktør i DNV GL – Business Assurance, sier at Blockchain-teknologi er allerede i ferd med å bli et nøkkelelement for å skape tillit gjennom alle deler av verdikjeden og overfor forbrukere.

- De komponentene som trengs for å bygge et fungerende økosystem, finnes allerede. Både fra forbrukerne og andre interessenter kommer det klare krav om åpenhet som kan bygge opp tilliten til sjømatnæringens verdikjeder og produkter. Velrennomerte sjømatbedrifter som kan finne sammen og fjerne for eksempel hindringene mot deling av data og felles løsningsmodeller, har mye å tjene på dette, ved at det vil rette opp effektivitetstap og bygge validert tillit inn i produktene deres.

Last ned rapporten her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse