Gå til innhold

Brexit: - Det har aldri vært mer uklart enn nå

Hans Frode Kielland Asmyhr, Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritania mener arrangementet er viktig for å belyse hva sjømatnæringen har i vente i forhold til Brexit. Foto: Norges sjømatråd.
Hans Frode Kielland Asmyhr, Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritania mener arrangementet er viktig for å belyse hva sjømatnæringen har i vente i forhold til Brexit. Foto: Norges sjømatråd.

Det er mye som er uklart i forhold til Brexit, og hvordan dette vil påvirke sjømatnæringen. I disse dager blir det i London arrangert seminar for å komme til bunns i hva næringen har i vente.

Kommende onsdag skal Norges Sjømatråd avholde seminar i London, der det vil bli belyst hva som skjer dersom Storbritannia trekker seg ut av EU uten en avtale, samt hva som skjer med handelsavtaler og tollsatser, de vil også få frem hvordan Brexit-kaoset kan påvirke sjømathandelen. Totalt er det over 160 påmeldte til arrangementet.

Uklar handelssituasjon

Hans Frode Kielland Asmyhr, Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia forteller til Kyst.no at det kommer flere spesialister som vil kunne belyse utfordringene fra flere ulike sider.

- Det har aldri vært mer uklart hva vi kan forvente oss, enn akkurat nå. Et annet spørsmål er hvilken type handlingsregime vi kan forvente oss, spesielt hvis britene går ut av EU, uten en avtale. Det skal noen av ekspertene som kommer snakke om, påpeker Asmyhr.

Sjømatutsendingen mener det er helt vesentlig å få belyst alle disse spørsmålene godt, for eksportørene, men også for viktige kunder i Storbritannia som også vil være til stede.

- Det kan bety å være eller ikke være, ettersom Storbritannia er et veldig prissensitivt marked. Nye kostnader ville være svært uheldig for importørene i landet. Samtidig er logistikken lagt opp sånn i dag at det er en kontinuerlig flyt, og det er lite lagerhold, legger han til. 

Avhengig av åpne grenser

Dersom det plutselig blir stopp mener han det vil være store konsekvenser fra både norsk og britisk side. 29 mars vil de sitte med fasiten på hva Storbritannia lander på, men Asmyhr påpeker at det foreløpig går mot en hard Brexit.

- Vi er redd det skal bli forstyrrelser i logistikklinjene. Fersk laks kan ikke bli stående på en trailer for lenge, før den må videre. Det samme gjelder fryseproduktene, det er kritisk at produktene blir holdt fryst hele veien. Vi er avhengige av åpne grenser, slik at vi kan få sjømaten lett inn i markedet, slår han fast.

Til seminaret på onsdag kommer det svært aktuelle personer som skal belyse alle disse utfordringene, dersom Storbritannia trekker seg ut av EU uten en avtale. I går la statsminister i Storbritannia, Theresa May, frem sin “plan-b”, og arrangementet er derfor særdeles aktuelt i disse dager. Fra Norge kommer blant annet fiskeriminister Harald Nesvik, som skal si litt om hvordan norske myndigheter forholder seg til denne situasjonen.

- Vi vet det er god dialog mellom norske og britiske myndigheter nå, så det er viktig at det opprettholdes. Ikke minst er det viktig at sjømatnæringen har sterke talspersoner i det som skjer nå, sier han avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?