Gå til innhold
Annonse
Sunil Kadri mener at moderne og nyskapende teknologi er ferd med å forandre havbruksindustrien, og at fiskens adferd vil bli et stadig viktigere tema for forskerne framover. Bildet viser (f.v.) Carmen Gallo, Ana Strappini, Sunil Kadri og Ricardo Enriquez.  Foto: Cageeye.
Sunil Kadri mener at moderne og nyskapende teknologi er ferd med å forandre havbruksindustrien, og at fiskens adferd vil bli et stadig viktigere tema for forskerne framover. Bildet viser (f.v.) Carmen Gallo, Ana Strappini, Sunil Kadri og Ricardo Enriquez. Foto: Cageeye.

Det chilenske universitetet har utnevnt Dr. Sunil Kadri, ekspert på fiskeadferd, for å knytte seg tettere opp mot havbruksnæringen.

Annonse

Kadri blir ifølge en pressemelding fra Bluegrove involvert i undervisnings- og forskningsaktiviteter, med fokus på å forbedre forståelsen av fiskens adferd og velferd i en stadig mer teknologisk utviklet havbrukssektor.

– Kadri har meget høy fagkunnskap om både akademia og havbruksnæringen. I tillegg forstår han bransjen bedre enn de fleste, og vil kunne knytte universitetet tettere opp mot havbruksnæringen, forteller professor Marianne Werner ved fakultetet for veterinærvitenskap ved Universitetet Austral de Chile.

Kadri har en doktorgrad i fiskeadferd fra Universitetet i Glasgow, og er æresforeleser ved Universitetet i Stirling. Han vil både undervise og delta i forskning sammen med sine nye kolleger i Chile.

– Jeg forventer at samarbeidet vil styrke vår felles forståelse av havbruksnæringens utfordringer, og bidra til enda sterkere fokus på fiskevelferd i forsknings- og utviklingsarbeid, forteller Kadri, som til daglig er Director of International Business Development i Bluegroves datterselskap CageEye.

Kadri mener at moderne og nyskapende teknologi er ferd med å forandre havbruksindustrien, og at fiskens adferd vil bli et stadig viktigere tema for forskerne framover.

Samskaping

Utdanningsinstitusjoner som søker kunnskap og bedrifter med praktiske løsninger, utfyller hverandre, ifølge Kadri, som selv er medlem av Aquaculture Innovation Club i Chile. Her holdt han nylig et webinar med tittelen «Disruptive Technologies Shaping Aquaculture Sustainability»

– På den ene siden kan innovasjoner komme i form av digitale økosystemer: For eksempel automatisert fôringsutstyr med kunstig intelligens utviklet fra data innhentet av sensorer og kameraer. På samme måte kan innovasjoner føre til nye ideer som dyrking av mikroalger, eller tilpassing av alternative bærekraftige kilder til omega-3 for bruk i laksefôr, sier Kadri.

Forskning på fiskeadferd og dyrevelferd blir stadig viktigere, ettersom bevisstheten og oppmerksomheten rundt dyrevelferd er økende både hos forbrukere og myndigheter.

– Vårt felles mål er å skape en bærekraftig havbrukssektor som ivaretar fiskens behov, minimerer eller eliminerer forurensning og som er i samsvar med økologiske prinsipper. Havbruksnæringen er helt avhengig av dette for å tilpasse seg fremtidens krav, sier han.

Om Bluegrove

  • Bluegrove tilbyr fiskeoppdrettere akustiske sensorer og undervannskameraer, som samler informasjon om fiskens adferd. Dataene hjelper fiskeoppdrettere med å optimalisere fôringstider og fôrforbruk.
  • Selskapets målsetting er å optimalisere sjømatproduksjonen på en ansvarlig og bærekraftig måte med et langtidsperspektiv. Bluegrove leverer produkter og teknologi som effektiviserer produksjonen og reduserer ressursbruken i havbruksnæringen.
  • Selskapet har hovedkontor i Oslo.
Professor Marianne Werner (helt til høyre), ved fakultetet for veterinærvitenskap ved Universitetet Austral de Chile, håper Kadri vil kunne knytte universitetet tettere opp mot havbruksnæringen. Bildet viser (f.v.) Ricardo Enriquez, Carmen Gallo, Sunil Kadri, Ana Strappini, Marianne Werner. Foto: CageEye
Professor Marianne Werner (helt til høyre), ved fakultetet for veterinærvitenskap ved Universitetet Austral de Chile, håper Kadri vil kunne knytte universitetet tettere opp mot havbruksnæringen. Bildet viser (f.v.) Ricardo Enriquez, Carmen Gallo, Sunil Kadri, Ana Strappini, Marianne Werner. Foto: CageEye

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse