Gå til innhold
Annonse
Hav Line har kommet med et kompromissforslag til Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Kyst.no
Hav Line har kommet med et kompromissforslag til Nærings- og fiskeridepartementet. Foto: Kyst.no

Det er en hard kamp mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Hav Line om dagen. Her kan du se Carl-Erik Arnesen og Hav Line sitt kompromissforslag, i et håp om å tilfredsstille departementet.

Annonse

Hav Line sier at de har tatt til etterretning at regjeringen er svært bekymret for den såkalte produksjonsfisken. Det står også i regjeringserklæringen at regjeringen fortsatt skal ha en restriktiv politikk for produksjonsfisk. Selv om Hav Line mener at denne bekymringen er sterkt overdrevet, har de en løsning som de mener imøtekommer alle krav og bekymringer:

Forslaget:

  1. Myndighetene pålegger Hav Line å bare levere usortert fisk til mottak i Norge eller sitt eget anlegg i Hirtshals.

  2. Videre myndighetspålegg om at Hav Line kun kan levere til eget anlegg i Hirtshals under forutsetning av at;

    1. Hav Line sitt anlegg etterlever kravene i kvalitetsforskriftens § 17 (altså utsortere produksjonsfisk); og

    2. Hav Line returnerer produksjonsfisken til anlegg i Norge for såkalt "feilretting" etter § 17.           

  3. Krav til at Mattilsynet skal ha adgang til Hav Line sitt eget anlegg i Hirtshals på ethvert tidspunkt.

Norwegian Gannet har en egen godkjennelse fra Mattilsynet (for slakterivirksomheten), og de ovennevnte vilkårene kan enkelt legges inn i denne godkjenningen, mener Hav Line.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse