Gå til innhold
Annonse

Dyrevernalliansen ønsker å løfte frem settefisken 

Susanna Lybæk i Dyrevernalliansen mener næringen er blitt bedre innen fiskevelferd. Men påpeker det enda er en vei å gå og oppdretterne må få økt forståelse for dyrevelferd. Foto: Dyrevernalliansen.
Susanna Lybæk i Dyrevernalliansen mener næringen er blitt bedre innen fiskevelferd. Men påpeker det enda er en vei å gå og oppdretterne må få økt forståelse for dyrevelferd. Foto: Dyrevernalliansen.

Juleintervju: Susanna Lybæk sier at den viktigste hendelsen for Dyrevernalliansen i år har vært at de har lansert prosjektet «SMÅFISKVEL», hvor de sammen med Veterinærinstituttet skal kartlegge velferden for settefisk i Norge.

Annonse

-  I fiskeoppdrettsnæringen er det et stort fokus på dødelighet, men nesten utelukkende på fisken i sjøen. Vi ønsker å løfte frem settefisken, sier Lybæk som er vitenskapelig rådgiver og Zoolog i Dyrevernalliansen til Kyst.no.

Fiskevelferd mener hun må inn som en klar prioritering i alle ledd av næringen.

- Kunnskap om biologi og velferd må inn tidlig ved hver nyutvikling, slik som ved utviklingstillatelser og nye avlusingsmetoder. Rensefisk må fases ut. Problemene blir ikke lette å løse, men ingen husdyrnæring i Norge har bedre forutsetninger for å ta grep, legger Lybæk til.

Zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk er ofte ute på merdkanten og sier samarbeidet med oppdretterne er blitt bedre. Foto: Dyrevernalliansen.
Zoolog og vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen, Susanna Lybæk er ofte ute på merdkanten og sier samarbeidet med oppdretterne er blitt bedre. Foto: Dyrevernalliansen.

En utfordring i havbruksnæringen hun trekker frem er manglende forståelse for dyrevelferd og mangel på kunnskap om viktige velferdsparametre.

- Samtidig ser vi at utviklingen i oppdrettsnæringen går raskt; de er tilpasningsdyktige, og de er kapitalsterke. Disse egenskapene må tas i bruk for å få bukt med velferdsproblemene før de kveler næringen, sier hun.

- Hva bør næringen gjøre enda mer av for å bedre ryktet/omdømmet sitt? 

- Første skritt er at fiskevelferd må inn i prioriteringslista. En kan ikke oppnå akseptabel dyrevelferd før forebyggende dyrevelferdstiltak aksepteres som en fast produksjonskostnad. Dette er en næring som lenge har hatt utfordringer, og det er på tide at hensynet til fiskene blir satt på dagsorden, fastslår hun.

Av positive ting havbruksnæringen har fått til i senere tid peker hun på fjorårets lansering av Fishwell-håndboken for måling av laksevelferd

- Det var et stort skritt i riktig retning. I år har det vært spennende å følge med på hvordan enkelte aktører har begynt å ta i bruk denne verktøykassa. Måling av velferd er første skritt mot å bedre situasjonen, og vi kommer til å fortsette vårt arbeid for overvåkning av fiskevelferd på nasjonalt nivå, sier Lybæk til Kyst.no.

Les også: Glimt av håp for rensefisken

Bedre samarbeid med oppdretterne

Dyrevernalliansen er ofte invitert på besøk ute på anlegg, og ser kontakten med næringsutøverne som viktige innspill til deres arbeid.

- En tur ut på sjøen gir alltid nye perspektiver og mulighet til å skape gode samarbeid med dem som jobber direkte med fisken, sier Lybæk som er lettet over at næringen har vist økende interesse for dyrevelferd de seneste årene.

Fem kjappe:

  1. Vil det bli eksportert mer laksevolum neste år? Ja
  2. Er PD langt mer kontrollert neste år pga ny vaksine? Nei
  3. Tror du det vil lyse rødt "trafikklys" ved noen områder til neste år? som fører til at de må redusere MTB? Ja
  4. Er Harald Nesvik fiskeriminister ut neste år? Ja
  5. Gjennomsnittlig laksepris for 2018 er cirka 59 kr/kg. Hva blir gj.snittsprisen for 2019? 55 kr/kg

Mer proaktiv holdning

Norsk oppdrettsnæring påpeker hun ikke er avvisende til dyrevelferdsbudskap og viser stor tilpasningsdyktighet generelt.

- Vi håper å kunne bidra til en mer proaktiv holdning til utfordringene. I motsatt fall spår vi at næringen på sikt vil møte problemer i markedet både i Norge og i eksportmarkedene.

Lybæk påpeker likevel at de opplever fortsatt lav forståelse av hva dyrevelferd egentlig er.

- Vi skal fortsette med å bidra med vår kompetanse og vårt perspektiv i året som kommer, forteller hun engasjert.

Les også: - Velferd er mer enn svinn og fiskehelse

- Dersom du skulle fått et juleønske innvilget overfor havbruksnæringen, hva ville det vært? 

- Som verdensledende innen lakseoppdrett har Norge et ansvar for å sette en standard som harmonerer med oppdatert kunnskap om fiskens evner og behov. Der er vi ikke i dag. Vi i Dyrevernalliansen ønsker oss en ambisiøs storsatsing for å identifisere og redusere dårlig dyrevelferd gjennom hele livsløpet til fiske, sier Lybæk avslutningsvis. 

Les alle juleintervjuene her.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse