Gå til innhold
Annonse
– Avtalen mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen er gledelig for alle. Det mener Hanne Skjærvær (nr. to fra venstre) og Anna Korgul fra henholdsvis SinkabergHansen og Emilsen Fisk. De to er flankert av personallederne Frode Lauritzen (SinkabergHansen) og Ila Emilsen (Emilsen Fisk). Foto: Emilsen Fisk.
– Avtalen mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen er gledelig for alle. Det mener Hanne Skjærvær (nr. to fra venstre) og Anna Korgul fra henholdsvis SinkabergHansen og Emilsen Fisk. De to er flankert av personallederne Frode Lauritzen (SinkabergHansen) og Ila Emilsen (Emilsen Fisk). Foto: Emilsen Fisk.

Etter 43 år på Lauvøya, tar Emilsen Fisk sin slakterivirksomhet til Marøya. 19 medarbeidere overflyttes og ansettes i SinkabergHansen. Formelt skjer dette fra 1. februar.

Annonse

De øvrige om lag 40 ansatte i Emilsen Fisk fortsetter ved selskapets hovedbase og kontor på Lauvøya, dette skriver Emilsen Fisk i en pressemelding.

Styrets vedtak midt i januar om å flytte slakterivirksomheten bort fra Lauvøya var tungt, men samtidig både viktig og riktig. Det melder Roy Emilsen, daglig leder i Emilsen Fisk AS i meldingen.

–  Når selskapet siden 1975 har slaktet laks på samme sted, vekker en slik overgang naturlig nok følelser. På den annen side: I sum vil dette være meget positivt for både Emilsen Fisk og våre tidligere ansatte, sier Emilsen.

– Vi verdsetter samarbeidet med SinkabergHansen. Våre slakteriansatte, hvor mange har vært med oss over en rekke år, vil tilbys en mer stabil og forutsigbar arbeidshverdag enn hva som over en periode har vært tilfelle. Og ikke minst vil dette i det lange perspektivet styrke begge de berørte selskapene, framholder Roy Emilsen.

Overgangsperiode

Avgjørende for at fabrikken på Lauvøya avsluttes er ulike kostnadsdrivende reguleringer og krav. Dagens anlegg er rigget for lukket slakting fra brønnbåt, men ulike driftsmessige utfordringer knyttet til inntransport fra lokalitetene har meldt seg.  Derfor har det siden november i fjor vært en overgangsperiode da de slakteriansatte hos Emilsen har virket ved anlegget på Marøya.

Med forankring i styrets vedtak i Emilsen Fisk vil de 19 medarbeiderne med virkning fra 1. februar bytte arbeidsgiver. Den samlede staben ved fabrikken på Marøya blir da på om lag 110 personer. Totalt vil det per dato være om lag 205 ansatte i SinkabergHansen. Hos Emilsen Fisk vil oppdrettsavdeling, administrasjon og tekniske funksjoner totalt omfatte cirka 40 stillinger i deres organisasjon på Lauvøya.

– En styrke for begge

Også Finn W. Sinkaberg, daglig leder i SinkabergHansen, verdsetter det utvidete samarbeidet. I likhet med Roy Emilsen ser han at den nye avtalen vil gi en sterkere plattform for fabrikkdrift i regionen.

– Jeg er glad for at vi lykkes med å få til dette. Dette vil styrke dagens arbeidsplasser i begge selskapene. Avtalen sikrer et helt annet grunnlag for å drive slakteri og tilhørende filétavdeling i Nærøysundområdet, sier Finn W. Sinkaberg i meldingen.

Råstoffgrunnlaget for slakting og videreforedling vil i utgangspunktet være laksen fra totalt 37 konsesjoner: Emilsen Fisk driver i dag åtte gjennom egne og i samarbeidsavtale, mens SinkabergHansen tilsvarende har 22 konsesjoner. I tillegg har fabrikken slakteavtale med to andre oppdrettsselskap.

Glede hos de tillitsvalgte 

Tillitsvalgt Anna Korgul for slakteriavdelingen i Emilsen Fisk er på vegne av sine kollegaer glad for avtalen og tilhørende avklaring som er kommet i stand.

Anna Korgul (til venstre) og Hanne Skjærvær, tillitsvalgte i to ulike selskap, blir fra kommende månedsskifte ansatte i samme virksomhet. På vegne av sine kollegaer gleder de seg begge over avtalen inngått mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen. Foto: Emilsen Fisk.
Anna Korgul (til venstre) og Hanne Skjærvær, tillitsvalgte i to ulike selskap, blir fra kommende månedsskifte ansatte i samme virksomhet. På vegne av sine kollegaer gleder de seg begge over avtalen inngått mellom Emilsen Fisk og SinkabergHansen. Foto: Emilsen Fisk.

– At vi nå gjennom flere år har opplevd til dels lange avbrudd i produksjonen har vært krevende. Derfor er vi tilfreds med å denne løsningen. Vi har alt jobbet noen måneder her på Marøya, og vi tenker at dette vil fungere godt, sier hun i pressemeldingen-

Tillitsvalgt Hanne Skjærvær for de NNN-organiserte i SinkabergHansen følger sine nye kollegaer på alle punkt.

– Alle vi er glad for avtalen. For oss ansatte er det avgjørende viktig at råstoffet beholdes i distriktet. Samtidig som avtalen gir et helt annet grunnlag for å drive fabrikken her på Marøya, styrker det også arbeidsplassene som har vært hos Emilsen Fisk, framholder Skjærvær på vegne av ansatte ved fabrikken, sier Skjærvær i meldingen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse