Gå til innhold
Berggylte. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima.
Berggylte. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima.

Oppdrettet berggylt som får ekstrudert fôr over tid som liten, utvikler skjelettmisdannelser. Det viser at det er veldig viktig for fiskens velferd at fôret har rett teknisk kvalitet, mener forskere.

Til tross for at oppdrettet berggylte får fôr med høyt næringsinnhold, er erfaringen at den vokser sent og får mye skjelettmisdannelser. I et prosjekt hvor forskere forsøker flere tilnærminger for å forbedre ernæring og overlevelse hos rensefisk, viser det seg at fôrteknologi er en av nøklene til god helse:

- Vi har nå vist at teknisk fôrkvalitet er veldig viktig for fiskens velferd, sier Katerina Kousoulaki, fôrforsker i Nofima.

Hvorfor?

Berggylte har et veldig enkelt fordøyelsessystem, den har verken mage eller blindtarm. Fôr som er prosessert på ulikt vis påvirker fordøyelsen hos berggylt ulikt.

- I det første forsøket så vi at berggyltlarver som skulle tilvennes tørrfôr, hadde god appetitt på det harde ekstruderte fôret, og det var god overlevelse. Men etter noen uker hadde fisken utviklet misdannelser. Fisk som fikk mykt agglomerert fôr, som er en type fôr som er skånsomt prosessert, så ut til å ha mye mindre misdannelser, sier Kousoulaki.

Forskerne var på sporet av noe, og bestemte seg for å lage en enkelt fôrblanding, hvor halvparten ble ekstrudert, og den andre agglomerert. Fôret ble så testet på berggyltlarver.

Resultatene viste at ekstrudert fôr etter en måned ga 41 prosent fisk med misdannelser i skjelettet, og at det nesten var fravær av misdannelser med det agglomererte fôret (i underkant av 2 prosent). Analysene av berggylten viste at de som hadde fått vanlig ekstrudert fôr knapt hadde tatt opp mineraler fra foret, mens fisk som fikk agglomerert fôr hadde tatt opp mineraler i kroppen. Deformitetskurven samsvarte med mengde fosfor i kroppen.

Kresen art

Det ble også vist at beinmel i fôret kan oppveie noe av ulempen med vanlig ekstrudering. Kaldekstrudering ga også høyere mineralopptak enn vanlig ekstrudering, som foregår ved høy temperatur.

Forskernes teori er at høy temperatur under ekstruderingen gjør at mineralene i fôret blir vanskelig tilgjengelig for en fiskeart som berggylt, som ikke har mage og syrefordøyelse.

Berggylt er også kresen, den liker reker eller krill, og vil ha lite eller ikke noe fiskemel i fôret. I stedet for fiskemel brukes derfor torskefiletmel som nesten ikke lukter fisk, og som er med på å gjøre pelleten hard.

Få ned misdannelser

Seniorforsker Ingrid Lein er prosjektleder i CleanFeed og forsker i Nofima på fiskens velferd. Hun mener at å få ned omfanget av misdannelser er helt avgjørende for velferden til fisken, og fôrprosesseringen kan spille inn.

- Det som er klart fra forsøkene, er at vanlig ekstrudering ved høy temperatur, som er vanlig for laksefor, ikke fungerer for denne fisken. Men det er fremdeles mye misdannelser hos berggylt selv om fôrselskapene gjør grep, så jeg tror problemet er mer sammensatt, sier Lein.

I den vitenskapelige publikasjonen er de viktigste konklusjonene oppsummert slik:

  • Harde, varmekstruderte fôrpellet under fôrtilvenning for larver, resulterte i skjelettmisdannelser
  • Mykere agglomererte fôrpartikler ga høyere mineralopptak i berggyltlarver
  • Ekstruderte fôr ga høyere fettnivå i lever og høyere dødelighet hos berggyltyngel

Har du en sak du
vil tipse oss om?