Gå til innhold
Annonse

Rett før jul økte Nærings- og Fiskeridepartementet antall utviklingstillatelser for egget fra fire til seks.  Nå har det endelige vedtaket fra Fiskeridirektoratet kommet.

Annonse

Marine Harvest søkte opprinnelig om 14 utviklingstillatelser for å realisere Hauge Aqua sitt lukkede konsept "Egget".

I fjor fikk selskapet delvis avslag på søknaden, som ble tatt videre med sikte på tildeling av inntil fire tillatelser. Fire tillatelser tilsvarer full produksjon i tre "egg".

Marine Harvest påklagde så dette vedtaket, men direktoratet slo fast at de fra teknologisk ståsted, ikke fant noen grunn til å gi flere tillatelser, og sendte over klagen til NFD.

Etter en egen vurdering har departementet kommet frem til at Marine Harvest skulle tildeles en biomasse til å utvikle fem egg, som kan testes i klynge-konseptet. Dette vil være produksjonen av en prototype og fire "Egg". Dette tilsvarer seks tillatelser og en samlet MTB på 4680 tonn.

Dermed måtte Fiskeridirektoratet gjøre nytt vedtak i saken. Det kom i dag:

«Med hjemmel i laksetildelingsforskriften §§ 23, 23b og 28 gir Fiskeridirektoratet Marine Harvest Norway AS tilsagn om 6 tillatelser til akvakultur med laks, ørret og regnbueørret til utviklingsformål for en periode på 6 år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument er utstedt.»

Se hele vedtaket her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse