Gå til innhold
Annonse
NFD har nylig fastsatt endringer i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. De ønsker nå høringsinspill. Illustrasjonsfoto: Harrieth Lundberg
NFD har nylig fastsatt endringer i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk. De ønsker nå høringsinspill. Illustrasjonsfoto: Harrieth Lundberg

Nærings- og fiskeridepartementet har nylig fastsatt endringer i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Annonse

Dette skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider. De legger til at  det viktigste i denne endringen var forenklinger av ordningen.

- Samtidig som disse endringene har blitt fastsatt, foreslår Fiskeridirektoratet ytterligere endringer i forskriften. Her foreslår vi blant annet en forskriftsfesting av funksjonsbaserte krav til tilstandsanalyser av landbaserte anlegg, og at tilstandsgrader fastsatt før 01.01.2021 skal begynne å løpe fra 2021. Sammen med forslaget sender vi ut veileder for tilstandsanalyse, skriver de.

Flere endringer

De legger til at de også foreslår en lemping av krav til produktsertifisering av rør, slik at eksisterende produktsertifikater i rørmarkedet kan benyttes på landbaserte akvakulturanlegg.

- I tillegg inneholder endringsforslaget en del mindre endringer og presiseringer, samt noe omstrukturering for å gjøre forskriften enklere å forstå, forklarer de.

Fristen for å komme med høringsinnspill er 2. mars 2020. Høringssvar sendes til postmottak@fiskeridir.no

Høringsdokument om forslag til endring i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte anlegg

Veileder for tilstandsanalyse for landbaserte anlegg finner du her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse