Gå til innhold
Annonse
PatoGen melder at de nå kan tilby screening av gjelleagens med svaber. Foto: PatoGen
PatoGen melder at de nå kan tilby screening av gjelleagens med svaber. Foto: PatoGen

PatoGen forteller i en pressemelding at svabring av gjeller er en skånsom prøvetakingsmetode som også kan utføres på levende fisk. De tilbyr nå screening av gjelleagens med svaber.

Annonse

- For AGD kan gjellesvaber brukes på både frisk og svimer/dødfisk, men følsomheten er høyere på frisk fisk. Prøveuttaket kan derfor enkelt gjøres på tilfeldig fisk i forbindelse med rutinemessig lusetelling, skriver de.

AGD-analyse: bedre følsomhet med svaber enn vev

Selskapet forklarer at de har validert bruk av svaber på gjellevev for analyse av Paramoeba perurans (AGD).

- Erfaringene med analyse av gjellesvaber er at det er bedre følsomhet sammenlignet med analyse av gjellevev. Dette gir en høyere sannsynlighet for å påvise gjelleamøben på et tidlig tidspunkt og mulighet for iverksetting av tiltak, forklarer de.

AGD er ifølge selskapet en viktig gjellesykdom hos atlantisk laks i oppdrett og er forårsaket av amøben Paramoeba perurans.

- AGD er svært smittsom under rette miljøforhold og kan gi store tap, poengterer selskapet.

De anbefaler i meldingen å bruke gjellesvaber for tidlig påvisning av AGD i risikoperioden for AGD for å ha kontroll på smittesituasjonen på anlegget slik at behandling kan iverksettes tidsnok.

Kan også brukes for andre gjelleagens

Selskapet legger til at gjellesvaber kan også brukes til å teste for Candidatus Branchiomonas cysticola og Paranucleospora theridion.

- Analyse for disse gjellepatogenene, i tillegg til AGD, kan bidra med nyttig informasjon om gjellehelsen til fisken, forklarer de avsluttningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse