Gå til innhold
Annonse

Erlend Haugarvoll gjev seg som dagleg leiar av Lingalaks

Erlend Haugarvoll gir seg som sjef for Lingalaks. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.
Erlend Haugarvoll gir seg som sjef for Lingalaks. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

Erlend Haugarvoll går inn som leiar av eigerkonsernet Rolv Haugarvoll AS. Som største eigar vil han fortsetja som styremedlem i Lingalaks. Kristian Botnen blir ny dagleg leiar i Lingalaks AS, effektivt frå 1. april 2019.

Annonse

Det kjem fram i ei pressemelding frå Lingalaks. 

Erlend Haugarvoll vil i tillegg til oppgåver i konsernet fokusera på og yta tenester innan strategi, store prosjekt og fiskehelse i Lingalaks AS.

- Utgangspunktet er at Lingalaks og næringa har utvikla og profesjonalisert seg det siste tiåret, og bedrifta treng å ha fult fokus både på drift og utvikling, seier Erlend Haugarvoll.

Han meiner det er trong for meir fokus på dei store prosjekta dei arbeider med som storsmolt og smoltkvalitet, utviklingsløyver og utvikling av biologi og teknologi.

- Dette er ei god ordning for selskapet og meg, der selskapet får ein ny  dyktig dagleg leiar og eg får meir tid å vere støtte på utviklingsprosjekt og fagområdet fiskehelse, som ligg meg nært. Eg vil også får meir tid til å vere far, som med begge rollene no er krevjande å få til.

Styreleiar Kjell Pedersen seier at dette vil vera ein vidare utvikling av selskapet for å styrka framtidsretta og berekraftig drift. Lingalaks er ei ambisiøs bedrift med mange spanande arbeidsplassar og nye prosjekt som vil posisjonera selskapet for framtida.

- Erlend har leia selskapet sidan 2010 på ein framifrå måte, og har vært instrumental i å bringa Lingalaks til eit moderne, profesjonelt og framtidsretta oppdrettsselskap. Når han no vel å ta eit like engasjert, men annarleis rolle i selskapet, set styret stor pris på å ha Erlend med oss vidare.

Kristian Botnen overtek som ny daglig leiar i Lingalaks. Foto: Lingalaks.
Kristian Botnen overtek som ny daglig leiar i Lingalaks. Foto: Lingalaks.

Pedersen seier det er også gledeleg at styret kan rekrutterer ny dagleg leiar internt.

- Kristian har sterke leiareigenskapar og vist å tileigne seg kunnskap om næringa på kort tid. Styret ser fram til at han saman med resten av leiargruppa tar over stafettpinnen frå Erlend for å utvikle selskapet vidare.

Kristian Botnen er i dag produksjonssjef i Lingalaks. Han er utdanna MBA frå BI. Botnen seier han ser fram til å fatt på nye spanande arbeidsoppgåver i eit framtidsretta og innovativt selskap.

- Saman med våre dyktige tilsette vil eg fortsetja utviklinga av Lingalaks i ei spanande tid for oppdrettsbransjen, seier han. 

Botnen og Haugarvoll fortset i sine noverande stilling fram til 1. april 2019. Lingalaks startar straks med å rekruttere ny produksjonssjef.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse