Gå til innhold
Annonse

ESA refser Norge: For dårlig kontroll med handel av levende oppdrettsfisk

EFTAs overvåkningsorgan ESA kritiserer Norges praksis bl.a. når det gjelder hvordan man definerer områder som ILA-frie. Foto: EFTA.
EFTAs overvåkningsorgan ESA kritiserer Norges praksis bl.a. når det gjelder hvordan man definerer områder som ILA-frie. Foto: EFTA.

Norge må forbedre kontrollen med handel av levende oppdrettsfisk og skjell. Det er hovedkonklusjonen i en rapport som EØS-tilsynet ESA offentliggjorde på septembers siste dag, etter å ha vært på inspeksjon i Norge i mai.

Annonse

På sine hjemmesider gir ESA Norge kreditt for at de har et velutviklet kontrollsystem for helse til oppdrettsfisk og skjell, med særlig fokus på sykdommer som er prioritert nasjonalt. Men:

- ESA fant likevel at kontrollsystemet ikke gir tilstrekkelig garantier for sykdomsfrihet i anlegg som sender levende oppdrettsfisk og skjell til oppdrettere i andre EØS-land.

De mener Norge for tiden ikke kan garantere at utsendelser av oppdrettsfisk/skjell sendt fra Norge til andre EØS-land ikke vil påvirke helsen til oppdrettsfisk skjell i mottakerlandene.

Etter inspeksjonen har imidlertid Norge planlagt og gjennomført flere tiltak for å rette opp svakhetene og forbedre systemet som allerede er på plass, for å kunne opprettholde handel med oppdrettsfisk/skjell.

Tilsynet som rapporten baserer seg på ble utført av EFTAs overvåkningsorgan i Norge fra 20. til 29. mai 2019.

Kan ikke garantere ILA-frihet

I selve rapporten skriver ESA at målet med oppdraget var å verifisere at offisiell kontroll knyttet til dyrehelse til akvakulturdyr ble utført i samsvar med lovgivningen til European Economic Area (EEA).

- Det fremstår ikke som klart at EU-kommisjonens gjennomføringsvedtak (EU) 2015/1554 fra 11. september 2015 om regler for anvendelse av direktiv 2006/88 / EF for krav til overvåkings- og diagnosemetoder har blitt fullstendig eller riktig gjort del av det norske lovverket, heter den byråkratiske formuleringen i rapportens oppsummering.

Da man utførte tilsynet var det ifølge ESA ikke noe pålitelig system i Norge som muliggjorde identifikasjon av anlegg som har fått ILA-fri-status.

Norge har avgitt flere erklæringer for betingete ILA-frie lokaliteter, dvs lokaliteter som er avhengig av helsetilstanden i det omkringliggende vannet. ESA påpeker at Norge i disse tilfellene ikke har satt i gang ekstra overvåkningsaktivitet for å bekrefte at havvannet som omgir lokalitetene også er fri for ILA.

- ESA mener på grunn av denne manglende overvåkningen i omliggende farvann og fravær av ytterligere tiltak for å forhindre innføring av ILA til sjøområder erklært fri for ISA, kan ikke slike områder deklareres og sertifiseres for handel og eksport innen EØS eller til tredjeland som «ILA-fri».

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse