Gå til innhold
Annonse
Fisken Lovundlaks produserte i 2019 hadde relativt lite lus, høy kvalitet, god helse og rask vekst. Foto: Lovundlaks
Fisken Lovundlaks produserte i 2019 hadde relativt lite lus, høy kvalitet, god helse og rask vekst. Foto: Lovundlaks

Lovundlaks opplevde flere alvorlige hendelser i 2019. På produksjonssiden har det likevel vært et sterkt biologisk år for selskapet. 

Annonse

Økonomisk ble fjoråret et godt år for Lovundlaks. Selskapet skriver på Facebook at de nå ser effekten av investeringen i nye tillatelser i 2018, og selskapet produserte i fjor drøye 10 000 tonn levende laks, som er rundt en dobling fra tidligere år.  Selskapet har også økt omsetningen, ifjor omsatte de for 612 millioner kroner. 

Lovundlaks driver oppdrett hovedsakelig i Lurøy kommune, men i fjor foregikk også en mindre del av produksjonen i Rødøy kommune gjennom et godt samarbeid med Selsøyvik Havbruk. Flere av deres lokaliteter i dette området har vist seg å ha gunstige forhold for lakseoppdrett.

- En god innsats i alle ledd, fra smoltanlegg til slakteri, førte til at fisken Lovundlaks produserte i 2019 hadde relativt lite lus, høy kvalitet, god helse og rask vekst. Kort oppsummert et sterkt biologisk år, som sammen med høye laksepriser, danner grunnlaget for driftsresultatet på 256 millioner, skriver selskapet.

Arbeidsplasser på Helgelandskysten

I sin tid var Lovundlaks med på å starte Norway Royal Salmon, som i dag er en av de største oppdretterne i Norge. Selskapet har vært og er fremdeles med på eiersiden, men i løpet av 2019 har de solgt mesteparten av aksjene deres i selskapet. Siden Lovundlaks kjøpte nye tillatelser i 2018, har det vært en plan om å selge aksjer i NRS for å balansere risikoene i selskapet. Aksjesalget har gitt en betydelig gevinst, som har vært med å løfte årsresultat til 368 millioner, når skattekostnaden på 54 millioner er trukket fra.

- Vi på Lovundlaks har et mål om å være en garantist for arbeidsplasser på Helgelandskysten – også for fremtidige generasjoner. Dette forplikter. Det meste av verdiene som skapes går til å styrke selskapet og bidra til utvikling på Helgeland. I 2020 investerer vi blant annet nærmere 70 millioner på Nesøya, hvor vi setter ut et nytt anlegg med ny fôrflåte, arbeidsbåt og landbase. På kort sikt gir dette fem til syv nye arbeidsplasser. Vi bygger også nye ansattboliger på Sleneset, og gjennom vårt eierskap i Helgeland Smolt jobbes det med etableringen av nye smoltanlegg i regionen. Forhåpentligvis kan dette være med på å skape flere arbeidsplasser lokalt i årene fremover, skriver selskapet.

Når Lovundlaks skal oppsummere 2019 preges allikevel året av to alvorlige hendelser. Tidlig på høsten havarerte et av deres anlegg, som medførte at i underkant av 2 000 fisk rømte. I november hadde de en tragisk ulykke, hvor en ansatt omkom og den andre om bord ble skadet etter at en av Lovundlaks sine båter kantret.

- Ulykken vil alltid overskygge alt annet når vi tenker tilbake på fjoråret, skriver de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse