Gå til innhold
Annonse

Fastholder avslag om utviklingstillatelser til Mowi

Det blir ingen tillatelser til Mowi sitt konsept. Illustrasjonsbilde. Foto: Ole Andreas Drønen
Det blir ingen tillatelser til Mowi sitt konsept. Illustrasjonsbilde. Foto: Ole Andreas Drønen

Nærings- og fiskeridepartementet gir tommelen ned til Mowi sitt utviklingskonsept «Skipet». Selskapet hadde søkt om seks utviklingstillatelser.

Annonse

Mowi Norway As søkte 1. juni 2016 om seks utviklingstillatelser for å realisere konseptet «Skipet». Fiskeridirektoratet avslo deretter søknaden i et vedtak datert 13. april 2018. Etter dette påklaget Mowi vedtaket 7. mai 2018. Fiskeridirektoratet fant ikke grunnlag for å endre sitt vedtak og sendte klagen til departementet, som nå fastholder avslaget om seks utviklingstillatelser. 

Laks i skip – et kjent konsept

Mowi ønsket utviklingstillatelser til bruk om bord et utrangert tankskip med oppdrett i seks (av åtte) tanker. Selskapet ville til å begynne med produsere i to av tankene, for så å eventuelt ombygge før alle tankene tas i bruk. Skipet skulle ligge fast ved Florø. De beregnet innkjøpskostnaden til å være rundt 30 millioner kroner og ombyggingskostnaden til å være rundt 170 millioner kroner. 

Tankskip brukes ikke til oppdrett i Norge i dag, men har vært prøvd ut i Frankrike på 1990-tallet. 

Ikke betydelig innovasjon

Fiskeridirektoratet avslo søknaden ettersom de mente at konseptet ikke innebar betydelig innovasjon. 

Nærings- og fiskeridepartementet skriver at det tidligere er testet og produsert laks i et lignende konsept, på en vellykket måte. Departementet mener derfor at «Skipet» ikke innebærer betydelig innovasjon, og de stadfester dermed Fiskeridirektoratets vedtak om avslag på seks utviklingstillatelser.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse