Gå til innhold

FBR har totalrenovert avlusingsfartøy - rigger seg for lusekampen

Finnmark Brønnbåtrederi sitt fartøy Simon Princess er vesentlig oppgradert det siste året, for å være best mulig rustet for å håndtere effektiv fjerning av lakselusen. Foto: FBR.
Finnmark Brønnbåtrederi sitt fartøy Simon Princess er vesentlig oppgradert det siste året, for å være best mulig rustet for å håndtere effektiv fjerning av lakselusen. Foto: FBR.

Med ett fartøy leverer Finnmark Brønnbåtrederi et godt resultat i 2017, og har totalrenovert og oppdatert sitt våpen mot lakselusen, nemlig avlusingsfartøyet Simon Princess. 

Finnmark Brønnbåtrederi AS driver med sjøtransport mot maritim sektor og oppdrettsnæringen, og er et skipseiende selskap. Hovedkontoret er i Alta, men arbeidsområdet er langs hele norskekysten. 

Daglig leder Svein-Jøran Simonsen, sier til Kyst.no at de har rustet seg for fremtiden og investert mye i oppdatering og totalrenovering av servicefartøyet MS Simon Princess. 

Fartøyet har tidligere hatt navnene “Grampian Pioneer” og “Standby Pioneer”, og ble i 1981 bygget som standby safety vessel ved Voldnes Verft i Fosnavåg.

Siden den gang har servicefartøyet fått en kraftig ombygging og mellom annet fått installert to Termolicere til avlusing av laks. Avlusingsfartøyet opererer nå langs hele norskekysten fra Stavanger i sør til Alta i nord, og utfører kjemikaliefri avlusning av laks. 

Svein-Jøran Simonsen, daglig leder i Finnmark Brønnbåtrederi. Foto: Steinsvik.
Svein-Jøran Simonsen, daglig leder i Finnmark Brønnbåtrederi. Foto: Steinsvik.

Kontrakt og spot

- I Finnmark har vi Grieg Seafood som fast kunde. Resten av oppdragene er i spot markedet og i hovedsak aktører på Vestlandet som har blitt kjent med oss, forteller Simonsen.

At nordnorske aktører synes å fortsatt velge andre løsninger, stiller han seg uforstående til.

- Metoden vi bruker ivaretar fisken på en god måte med 0 utslipp av lus, samt det benyttes ikke kjemikalier som går tilbake til sjø, opp mot 100 % resultat mht fjerning av lus. Som vi ser i sør, er det resistensproblematikk med metodene som fortsatt anvendes i nord. Det er betenkelig at metodene som utvikles basert på denne kunnskapen, ikke er mer i bruk enn de er.

Simonsen sier de eier skip og utstyr selv, og påpeker at de retter seg særlig mot mindre aktører, da deres biomasse ikke er vesentlig, og kostnaden for anskaffelse av deres utstyr sier han er svært høy. 

- Det vil dermed ikke være kostnadseffektivt for de å anskaffe slikt utstyr selv, og for at de ikke skal behøve å bruke dårligere løsninger kan de også få muligheten til å oppleve de samme fordeler som store aktører. Utstyret står ferdig vedlikeholdt og klart til drift til enhver tid, noe som gir lavere kostnad for utført arbeid, med alle bærekraft- og miljøfordeler med på handelen, sier han. 

Med Thermolicer-anlegget har fartøyet en teoretisk kapasitet til å avluse opp mot 180 tonn i timen, ved hjelp av oppvarmet sjøvann. Fiskens tilstand, størrelse, temperatur i sjø etc kan påvirke kapasiteten negativt.

Vannet varmes til 21-33 grader, avhengig av blant annet temperaturen i sjøen, deretter kjøres fisken gjennom en avlusingssløyfe om bord, før den skal tilbake i merden. Lusen samles opp i poser som leveres til destruksjon ved endt oppdrag. Selskapet avluser fisk i alle størrelser, fra under ett kilo til stor fisk. Deres erfaring går fra snittvekt på 800 gram til ca 7,5 kg i snittvekt.

Nøkkeltall:
Nøkkeltall:

Solid resultat 

2016 var oppstartsåret for Finnmark Brønnbåtrederi, og selskapet kom i drift i andre halvdel av året. Simonsen sier til Kyst.no at omsetninga og også etterspørselen var god til tross for deres inntreden i nytt marked, nemlig avlusning fra spesialrigget fartøy.

Han sier det var en del forhold like etter oppstart som dukket opp, og det innebar at de bygget om og tilpasset fartøyet ut fra tilbakemeldinger.

- Påfølgende år 2017, ble et godt år, hvor mange nye kunder kom på plass, samt de fikk bedre fartøyutnyttelse og god tilgang på jobber. 

Brønnbåtrederiet kan vise til en god omsetning på 45, 2 millioner i 2017 sett mot 25 millioner året før, en økning på 20,2 millioner. Driftsresultatet har også økt, og gått fra 11,3 millioner (2016) til 13,7 millioner i 2017. 

Regnskapet for 2017 viser ellers et overskudd på kr 13.083.448, egenkapitalen er på kr 18.797.622 som gir en egenkapitalandel på 45 %. 

Selskapets styre påpeker at de har en sunn økonomisk stilling.

Her er Simon Princess innom Bergen.
Her er Simon Princess innom Bergen.

Lavere temperaturer

2018 sier han derimot at har hatt en lavere pågang enn foregående år.

- Flere forhold har medvirket til det, blant annet lavere sjøtemperaturer, andre løsninger på tilbudssiden, mm. Det er forhold som påvirker etterspørselen noe, uten at det uroer oss nevneverdig. Vi kom tidlig i gang og i drift med den tunge investeringen. Vi prøver nå å jobbe mot mer forutsigbarhet og langsiktighet på våre oppdrag. Vi kan jobbe for slike løsninger da vi kan tilby svært konkurransedyktige priser. For vår del har vi tro på at det blir godt med oppdrag utover høsten. Inngangen av året har også for vår del gått til å ferdigstille alle våre påbegynte oppgraderinger om bord. Fartøyet fremstår nå som nytt og moderne. Alt inventar, det være seg mannskapslugarer, garderober, bysse og messe er totalrenovert gjennom de siste to år. 

Om selskapet har planer om flere fartøy, sier han de er godt rustet til å kunne foreta dette, om der skulle komme noen interessante prosjekter.

- Vi har dyktige ansatte og finansielt sett er vi rigget for det, forteller Simonsen.

Driftsselskapet til fartøyet er Barents-Management as, og bemanningsselskapet er Barents Crew As, og Simonsen sier at som kjent for mange i næringen må de i må bemanne gjennom eget selskap, da driftsselskap med landansatte har andre pensjonsavtaler enn sjøansatte.

- Skipseiende selskap som Finnmark Brønnbåtrederi kan eie skip, og ikke ha andre formål enn det. Dette i henhold til norsk rederiskattelov, forteller han.

Brønnbåten har 12 ansatte om bord, inklusive lærlinger.

Nye lærlinger skal trenes opp

Selskapet har nylig avsluttet opplæring av to ungdommer som bestod fagprøven med meget godt resultat.

- De to flotte ungdommene drar begge to videre til styrmannsskolen. Nye lærlinger er tatt inn, og skal læres opp gjennom de to neste årene til å bli gode matroser med spisskompetanse på lus. Lærlingene våre gjennomgår de samme kurs som øvrig besetning, og integreres raskt inn i den daglige drifta av skip, sier Simonsen avslutningsvis.

Selskapet er eid 100 % av Sj Simonsen Holding AS og ble stiftet i 2009. 

Her kan du se video fra et skipsbesøk om bord avlusingsfartøyet Simon Princess i fjor jul. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?