Gå til innhold

FHF lyser ut midler for å bedre rensing av prosessvann i lakseslakterier

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner til prosjekt for å bedre rensing av prosessvann i lakseslakterier. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.
FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner til prosjekt for å bedre rensing av prosessvann i lakseslakterier. Foto: Therese Soltveit/Kyst.no.

FHF lyser ut inntil 2 millioner kroner for å øke kunnskapsgrunnlaget med mål om å utvikle en prosess for rensing og gjenbruk av prosessvann i lakseslakterier.

FHF skriver på sin hjemmeside at målet med prosjektet er å bedre kunnskapsgrunnlaget for utvikling av en industriell teknologi for rensing og gjenbruk av prosessvann i lakseslakterier.

Kan redusere bakterienivå i laks

Laks transporteres i vann, bløs ut og kjøles i store RSW tanker i lakseslakteriene. Bakgrunn for prosjektet er at det er gjort forsøk som viser at kontroll på prosess og vannmiljøet i slike anlegg kan redusere bakterienivået i laksen betydelig. Høy vannsirkulasjon gir en god vask av skinnside og gjeller, og fjerner slim og blod som inneholder bakterier. Rent vann er en forutsetning.

I dagens industrioppsett fylles RSW tankene om morgenen med 100-150 m3 nytt RSW vann. Det tilsettes 10% nytt vann i tankene/ time, ellers re-sirkuleres vannet gjennom kjølere. Gjenbruk av vann er nødvendig for å holde energiforbruket nede, men det er en risiko for kontaminering av fisk i dette systemet.  

Vannkvaliteten er utfordrende med høyt innhold av blod, slim, protein og fett. Rødfargen fra fiskeblod, gir lav UV-transmisjon, fett og slim løses i vannet og gir et høyt organisk innhold som er krevende for oksidasjon med kjente desinfeksjonsmidler. Dette kan kreve dosering utover de nivåer som er akseptable i forhold til matproduksjon.

Lovende vannrenseteknologi

Nyere konsepter på vannrenseteknologi ser lovende ut, og det kan være mulig å finne en løsning for dagens slakterier som, i et mer langsiktig perspektiv, kan fjerne utslipp av kjemikalier og næringsstoffer fra slakteriene. Resultater av dette prosjektet tenkes benyttet i en fase to, der ulike teknologibedrifter inviteres inn til å utvikle en pilot for implementering og testing i en produksjonslinje.

FHF understreker at aktuelle søkere er universitets- og høgskolesektoren, forskningsinstitutter og nasjonale/internasjonale forskningsmiljøer.

De skriver at nytteverdien for fiskerinæringen må være realistisk beskrevet i søknaden og FHFs retningslinjer for prosjektbeskrivelse skal følges ved utarbeidelse av søknad.

Frist for innlevering av søknad er satt til 8. februar. Tildeling og oppstart av prosjekt vil starte 1. mars og vil ha varighet frem til 1. mars 2020. 

Les mer om kriterier for vurdering av søknader og søknadsprosessen her.

Har du en sak du
vil tipse oss om?