Gå til innhold
Annonse

Fiskeridirektoratet omgjør avslag om utviklingstillatelse

Bilde fra bassengtesten. Foto: Viewpoint AS.
Bilde fra bassengtesten. Foto: Viewpoint AS.

Fiskeridirektoratet melder at de har omgjort vedtaket om avslag til Nova Sea og gir selskapet tilsagn på fire utviklingstillatelser.

Annonse

Selskapet har fått tilslag på fire tillatelser til konseptet «Spidercage». Spidercage er beskrevet som et semi-lukket anlegg med integrert bølgebryter og hivkompensering av merden. Prosjektets primære utviklingsmål er å utvikle ny teknologi som kan åpne nye arealer for havbruk i mer eksponerte områder ved å skape et miljø med vesentlig mindre bølgeen

Det opprinnelige vedtaket om avslag var grunnet i at  Fiskeridirektoratet mente at det ikke var sannsynliggjort at det omsøkte konseptet kan realiseres, og at konseptet derfor ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon». 

I omgjøringen forklarer direktoratet etter at de har mottatt supplerende dokumentasjon etter avslaget der de nå vurderer det slik at det i tilstrekkelig grad er redegjort at konseptet som helhet kan realiseres og at prosjektet kan gjennomføres slik at ny og forbedret produksjonsteknologi kan utvikles.

- Dette omfatter både elementene omtalt og øvrige komponenter som fôringssystem og løsning for transport av fisk. Etter en helhetsvurdering er Fiskeridirektoratet kommet til at prosjektet Spidercage innebærer «betydelig innovasjon», skriver de.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse