Gå til innhold
Annonse

Fiskevelferd under behandling av atlantisk laks med AGD

Selv om de gunstige effektene fortsatt undersøkes, viser ferskvannsbehandling å være mest effektiv og gir generelt lav risiko for redusert fiskehelse med tilsynelatende stor sikkerhetsmargin, til tross for noen kortsiktige fysiologiske effekter etter badebehandling. Foto: Jannicke Wiik-Nielsen, Veterinærinstituttet.
Selv om de gunstige effektene fortsatt undersøkes, viser ferskvannsbehandling å være mest effektiv og gir generelt lav risiko for redusert fiskehelse med tilsynelatende stor sikkerhetsmargin, til tross for noen kortsiktige fysiologiske effekter etter badebehandling. Foto: Jannicke Wiik-Nielsen, Veterinærinstituttet.

I en bacheloroppgave er historier rundt forløp av AGD gjennomgått for å finne ut hvilke forhold som kan bedre fiskevelferden under behandlinger mot AGD.

Annonse

Oppgaven i «Havbruksdrift- og ledelse» er ført i pennen av Alexander Refsnes og er gjort ved Nord Universitet, i samarbeid med ekstern veileder, professor i fiskepatologi ved UiB og forsker fra Havforskningsinstituttet, Mark D. Powell.

I en fagartikkel i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett beskrives funnene nærmere.

- Sykdomsbehandling av laks med AGD har en vesentlig innflytelse på den videre dødeligheten til fisken.  Den økte forekomsten av AGD de siste årene utgjør en betydelig utfordring for oppdrett av atlantisk laks både globalt og i Norge, skriver Refsnes.

I oppgaven og artikkelen ser han bl.a på hvordan man kan øke mulighetene for å kontrollere denne utviklingen i forbindelse med kontrolltiltak av AGD.

Effektiv og skånsom metode

Refsnes beskriver også hvordan driftsoperatører kan bekjempe AGD med rett kunnskap.

- Driftsoperatører kan forebygge utviklingen av AGD i produksjon av laks ved å benytte riktig behandlingsmetode etter forholdene. Da AGD forårsaker stor dødelighet ved oppdrett av laks hvert år, og sykdomsproblemet har bare økt spesielt mye de siste årene i norsk havbruksdrift, bør man kikke nærmere på hvordan anleggene driftes og hvordan matfiskanleggene håndteres, skriver han.

Han påpeker at ferskvannsbehandlinger er en effektiv og skånsom metode for å kontrollere sykdommen, noe som resulterer i reduksjon i både dødelighet, men også i antall PCR-positive fisk.

- Selv om de gunstige effektene fortsatt undersøkes, viser ferskvannsbehandling å være mest effektiv og gir generelt lav risiko for redusert fiskehelse med tilsynelatende stor sikkerhetsmargin, til tross for noen kortsiktige fysiologiske effekter etter badebehandling.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse