Gå til innhold
Annonse

- Flere reduserer bruk av rensefisk og erstatter med laser

Stingray sine lasere på plass hos Egil Kristoffersen og Sønner i Bø i Vesterålen. Foto: Stingray.
Stingray sine lasere på plass hos Egil Kristoffersen og Sønner i Bø i Vesterålen. Foto: Stingray.

Utstyrsleverandøren Stingray har hatt en solid vekst i fjor, og ønsker å fortsette trenden i 2020. Stingray-sjefen sier at stadig flere ønsker å redusere bruken av rensefisk og erstatte dette med laser.

Annonse

Året 2020 har startet sterkt for Stingray og selv om det nå er en krevende situasjon for de fleste, så er selskapet optimistiske med tanke på resten av året.

Daglig leder John Arne Breivik i Stingray sier til Kyst.no at de har gjennom den siste tids krevende koronasituasjon fått demonstrere hvor robust deres teknologi og forretningsmodell er.

- Det at både vi og våre kunder kan ha minimum en 4-års horisont på samarbeidet, gjør at partene kan være trygge på hverandre og vi utvikler tette relasjoner.

Uten håndtering

Daglig leder John Arne Breivik sier veksten til Stingray er bra. - Vi ser at flere tar i bruk lasere og reduserer bruken av rensefisk. Foto: Therese Soltveit.
Daglig leder John Arne Breivik sier veksten til Stingray er bra. - Vi ser at flere tar i bruk lasere og reduserer bruken av rensefisk. Foto: Therese Soltveit.

Stingray-sjefen sier de får nå mye positive tilbakemeldinger for teknologien de har bygget opp, siden den kan styres og monitoreres fra avstand. Enten det er på hovedkontoret til Stingray, fra hjemmekontor hos dem eller kunde, samt fra fôrflåter og kontrollrom hos oppdretterne.

- Dette har vi fått syretestet nå når det har vært utfordringer med situasjonen de fleste står oppe i, der vi kan avluse og monitorere fisken uten håndtering eller behov for store operasjoner ute på lokalitetene.

Sikret omsetning på 50 millioner

Stingray monitorerer og behandler over 20 millioner fisk døgnet rundt hos mer enn 20 oppdrettsselskaper.

- De biologiske resultatene blir mer solide for hver måned som går. Vi har allerede sikret inn en omsetning på 50 millioner kroner for hele året, noe som bidrar til at vi kan fortsette å bygge stein på stein og skape enda bedre resultater for våre kunder fremover.

Serieproduksjon av lasere hos Stingray. I fjor produserte selskapet rundt 100 lasere og de forventer en økning i 2020. Foto: Stingray.
Serieproduksjon av lasere hos Stingray. I fjor produserte selskapet rundt 100 lasere og de forventer en økning i 2020. Foto: Stingray.

Erfaring fra 100 lokaliteter

Breivik sier videre at selskapet er fast bestemt på å utvikle seg videre, slik at laser og Stingray-systemet kan være den teknologiske hovedplattformen for behandling og monitorering av laks og ørret i de fleste merder.

- Med erfaring fra rundt 100 lokaliteter de siste årene, så er vi godt rustet for å bygge videre på den maskinlæringen og programvaren vi allerede har utviklet.

Potensialet mener han er enormt og for øyeblikket er det lasere i ca. 200 merder av 4-5.000 aktive merder i Norge.

Breivik sier de forventer dessuten en økt aktivitet i utlandet når verden har fått normalisert seg og det er mulig med internasjonale aktiviteter igjen.

Oppdrettere investerer i flere lasere

For Stingray var 2019 et konsolideringsår der de satset mye på nye applikasjoner, samt å få jevnt over bedre biologiske resultater ute hos hver enkelt oppdretter.

- Dette lyktes vi med og resultatet betaler seg nå ved at eksisterende kunder kommer tilbake og investerer i nye lasere for flere lokaliteter. Vi lanserte overvåkning av sårskader, svømmehastighet og kjønnsmodning på fisken i løpet av 2019, samt at vi kunne tilby tilvekstmålinger på daglig basis.

E. Karstensen er et av selskapene som bruker laser, og daglig leder Nils Tore Karstensen uttalte nylig til Kyst.no at høstutsett 2018 blir utslaktet nå til påske, uten bruk av medikamenter. 

- Laksen har ikke vært avluset siden utsett, og det kun har vært brukt laser og rensefisk, sier han fornøyd. 

 Installasjon av Stingray-systemet hos Egil Kristoffersen og Sønner. Foto: Stingray.
Installasjon av Stingray-systemet hos Egil Kristoffersen og Sønner. Foto: Stingray.

Bonus til de ansatte

Økonomisk opplyser han at 2019 ble også et greit år for selskapet.

- Vi fortsatte veksten på topplinjen som havnet mellom 90 og 100 millioner, samt at vi fikk et respektabelt resultat med rundt fem millioner i overskudd. Dette bidro til en liten bonus for de ansatte, samtidig som det gir oss ytterligere soliditet for videre vekst og utvikling.

Breivik forteller at de nå kan produsere 200-300 enheter i året på ett skift.

- Kapasiteten er allerede betydelig og på plass for å ta i mot økende ordreinngang. I fjor produserte vi vel 100 lasere og vi forventer en videre oppgang i 2020. Det kan fort bli 150-200 nye lasere i år, litt avhengig av når en større del av markedet begynner å omfavne bruken av forebyggende og kontinuerlige tiltak, som laseravlusing er.

- Vi ser at stadig flere ønsker å redusere bruken av rensefisk og erstatter dette med laser, noe som vil øke behovet for vår teknologi ytterligere, forteller han. 

Team Stingray har passert 50 kolleger, og Breivik sier de nærmer seg raskt 60 fulltidsansatte i Stingray innenfor fagfelter som biologi, programvare, produksjon, service og monitorering. 

 Installasjon av Stingray-systemet hos Egil Kristoffersen og Sønner. Foto: Stingray.
Installasjon av Stingray-systemet hos Egil Kristoffersen og Sønner. Foto: Stingray.
Klargjorte lasere pakket for transport og installasjon hos oppdretter. Foto: Stingray.
Klargjorte lasere pakket for transport og installasjon hos oppdretter. Foto: Stingray.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse