Gå til innhold
Annonse
Øyvind Lie, direktør for kyst- og havbruksavdelingen ved Fiskeridirektoratet. foto: NIFES.
Øyvind Lie, direktør for kyst- og havbruksavdelingen ved Fiskeridirektoratet. foto: NIFES.

Flere store rømminger dominerer rømmingsstatistikken i 2018. I tilegg har Fiskeridirektortatet i år opplevd flere hendelser der det er ukjente kilder til innrapportert rømt oppdrettsfisk. 

Annonse

Øyvind Lie, direktør for kyst- og havbruksavdelingen ved Fiskeridirektoratet jublet over rømmingsåret 2017 under Aqkva-konferansen, og fortalte om få rømminger det året.

Til Kyst.no sier han at i år sammenlginet med i fjor har vært ganske lik når det gjelder antall innmeldte rømminghendelser.

- Men forskjellen er at vi har flere hendelser med stort omfang, som dominerer rømmingsstatistikken. I tillegg har året 2018 dessverre merket seg ut ved at vi har en rekke rømminger med ukjent kilde som ikke gjenspeiles i rømmingstallene. Dette gjelder hele landet, påpeker han.

Fiskeridirektoratet håndterer blant annet en slik situasjon nå i Trøndelagsområdet.

- Rømminger med ukjent kilde er svært ressurskrevende for både forvaltningen og næringen, legger han til. 

Illustrasjonsbilde av rømt oppdrettslaks. Foto: Tor EgilHolmedal/Fiskeridirektoratet.
Illustrasjonsbilde av rømt oppdrettslaks. Foto: Tor EgilHolmedal/Fiskeridirektoratet.

Antall rømmingshendelser meldt inn i 2018 (per 31.10.18) er 36 hendelser. Av disse forklarer Lie at 144 000 stk er laks og 429 stk er regnbueørret. Han påpeker at dette er foreløpige tall.

Ingen klare fellestrekk

Lie sier de enda ikke har oppsummert året 2018, men så langt ser de ingen klare fellestrekk ved de innmeldte rømmingsmeldingene.

-  Vi opplever at oppdretterne er blitt flinkere å melde inn rømming av noen få fisk, for eksempel i forbindelse med lusetelling. Vi har tre store rømminger i 2018 som dominerer rømmingstallene (Marine Harvest med hhv 53 000 og 54 000, i tillegg til en settefiskrømming på 20.000). 

Som en kuriositet sier Lie at det kan nevnes at direktoratet de siste årene ved flere anledninger har opplevd at makrellstørje har tatt seg inn i nøtene til oppdretterne.

Pålegg om overvåking

De senere årene har Fiskeridirektoratet hatt spesielt fokus på avbøtende tiltak og i 2018 har alle større rømmingshendelser blitt fulgt opp med pålegg om miljøovervåking og utfisking i  vassdrag.

Lie sier at som eksempel kan det nevnes at man etter rømmingen ved lokalitet Håbranden ble gitt overvåkningspålegg som omfattet tre nasjonale laksefjorder og en rekke elver.

- Ellers kan det nevnes at vi deltar i revisjonsarbeidet av NS 9415 og parallelt jobber med endring av NYTEK-forskriften. Ny forskrift med tekniske krav til landbaserte anlegg trådte også i kraft ved årsskiftet, sier Lie. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse