Gå til innhold
Annonse

Forenklet skjulløsning skal gi mer plass i merden

Veterinær Karoline Skaar Amthor ønsker å få optilmalisert bruken av rensefisk i laksemerdene. Foto: Øystein Andreassen.
Veterinær Karoline Skaar Amthor ønsker å få optilmalisert bruken av rensefisk i laksemerdene. Foto: Øystein Andreassen.

NorseAqua har nylig oppdatert en skjulløsning for å redusere unødvendig taremengde i merdene.

Annonse

Karoline Skaar Amthor fra NorseAqua, viser til at det er viktig for dem å ha løpende dialog med oppdretterne for å levere funksjonelle løsninger.

- Det er ikke alltid snakk om store endringer, men ofte bare små, inkrementelle forbedringer som gjør hverdagen enklere for kunden og eller produktet bedre effekt, sier hun til kyst.no

Hun har tidligere vært tydelig på at det derfor ikke bare er viktig å ha nok skjul, men også å riktige skjul.

- Det vil si skjul som er tilpasset lokalitetens kapasitet til å håndtere, og ikke minst holde taren ren, til enhver tid. Det begynne å bli en del utstyr i merdene, og dette er uheldig både med tanke på daglig drift og gjennomføring av større operasjoner, samtidig som arbeidsmengden øker på grunn av vedlikeholdsbehov.

- Det kan tære på motivasjonen og "troen" på rensefisk som tiltak, slår hun fast.

Illustrasjonsfoto av tareskjul til tørking. Foto: Linn Therese Skår Hosteland. 
Illustrasjonsfoto av tareskjul til tørking. Foto: Linn Therese Skår Hosteland. 

- Må legge til rette for beiteaktivitet

Veterinæren opplever at effekten av rensefisk ofte kan utebli som et indirekte resultat av svak oppfølging.

- I tillegg skal sertifisering og godkjenning av anlegg, dyrevelferd, biologisk risiko ivaretas.

- Dette betyr at samtidig som skjulene må ha tilstrekkelig med løpemeter tare slik at all rognkjeksen får sitteplass, må den være funksjonell, enkel å håndtere og ikke minst legge til rette for beiteaktivitet, ifølge Amthor.

Med ønske om å gjøre løsningene så plasseffektive og lett håndterlige som mulig, har de derfor lansert en oppdatert skjul-løsning.

- Vi har vanligvis levert gardintare-løsninger i form av sett på to linjer (gardiner) med seks tarestrenger per linje, slik at disse former en tunell der laksen kan svømme gjennom. Det kalles interaksjonssone mellom laks og rensefisk, forklarer hun.

Tre linjer

Amthor opplyser videre at et slikt sett med tarestrenger på ti meter rommer cirka 5000 rognkjeks.

- Dersom lokaliteten skal ha 2500 rognkjeks eller mer har vi tidligere anbefalt å ha to slike sett i merdene, siden en av linjene som regel alltid er oppe til tørk. Det ene settet, der ett av linjene er til tørk, mister da tunelleffekten når den andre linjen tørker.

For å redusere unødvendig taremengde i merdene og også beholde "tunelleffekten" til en hvert tid har vi altså gjort tilpasninger på settene.

- Et sett kan altså fås med tre linjer per sett, og med ekstra tarestrenger avhengig av forventet antall rensefisk i merdene. På denne måten trenger man kanskje bare ett sett per merd, der to linjer er nede, og en linje oppe til tørk til enhver tid, forklarer hun. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse