Gå til innhold
Annonse
Akvaforsk Genetics har designet et avlsprogram for et selskap som nå kan tilby oppdretter i Colombia nytt genetisk materiale. Foto: Benchmark.
Akvaforsk Genetics har designet et avlsprogram for et selskap som nå kan tilby oppdretter i Colombia nytt genetisk materiale. Foto: Benchmark.

Det Sunndalsøra baserte selskapet Akvaforsk Genetics har desginet et avlsprogram for et selskap som nå fått lisens til å importere genetisk foredlet materiale til oppdrettere i Colombia. 

Annonse

Akvaforsk Genetics er et foretak i Benchmark-konsernet, og Benchmark forteller videre i pressemeldingen at det Sunndalsøra baserte selskapet har designet og overvåker det amerikanske selskapet Spring Genetics sitt avlsprogram. Dette selskapet er også en del av Benchmark-konsernet.

-  Spring Genetics, har som første selskap fått lisens til å importere genetisk foredlet materiale av arten Nil Tilapia til Colombia, skriver de i meldingen.

Unngår innavl

Meldingen forklarer også at det ligger et omfattende langsiktig og planmessig arbeid bak denne lisensen til å importere genetisk materiale til Colombia.

- Et multilateralt samarbeid med USAs landbruksdepartement (USDA-APHIS), Colombias landbruksdepartement (FEDEACUA) og distributøren Acuacultivos El Guajaro gjør at
Colombia nå for første gang på flere tiår kan få tilført nytt genetisk materiale av tilapia, forklarer konsernet.

Dette er ifølge meldingen svært viktig for produsentene for å unngå innavl og for å få tilgang til stamdyr og yngel som kontinuerlig gjennomgår genetiske forbedringer for hver ny generasjon.

Ny QTL

Det genetiske materialet fra detamerikanske selskapet som er basert i Maiami, har også  gjennomgått åtte generasjoner med seleksjon for viktige egenskaper som tilvekst, overlevelse og filetutbytte.

Direkør for genetikk i Bencmark Genetics, Dr. Morten Rye. Foto: Benchmark.
Direkør for genetikk i Bencmark Genetics, Dr. Morten Rye. Foto: Benchmark.

- I juli 2019 annonserte selskapet funnet av en genetisk markør (QTL) med stor effekt for resistens mot Streptococcus Iniae – en bakterie som forårsaker store økonomiske tap for tilapia-produsentene over hele verden, også Colombia, forklarer meldingen.

Videre forklarer meldingen at markørassistert implementering av denne QTL’en i de kommersielle linjene fra Spring Genetics skjer nå parallelt med introduksjon av genomisk seleksjon (GS) for økt resistens mot Streptococcus agalactiae.

- Dette utgjør en milepel for tilapia, som står for en samlet global produksjon på mer enn seks millioner tonn årlig, og er et resultat av Benchmarks strategiske satsing på avansert genetisk arbeid med denne arten, forklarer de.

nnsamling av yngel og egg fra stamfisk (tilapia er munnrugere). Foto: Benchmark
nnsamling av yngel og egg fra stamfisk (tilapia er munnrugere). Foto: Benchmark

Viktig kilde

Morten Rye, direktør for genetikk i Benchmark Genetics, forteller at de er stolte over å kunne gi tilapia-produsentene i Colombia og andre viktige produksjonsland tilgang
til genetisk materiale som har blitt utviklet av dyktige genetikere på Sunndalsøra,

 – Dette er med på sikre langsiktig bærekraft i produksjon av tilapia, en viktig kilde til animalsk protein for svært mange. Utvikling av genetisk material med bedre sykdomsresistens har også stor betydning for dyrevelferd, sier han.

Forhandlinger pågår

De første leveransene av stamdyr til selskapets distributør i Colombia vil etter planen foregå i september. Parallelt foregår forhandlinger med flere andre colombianske selskaper
for å sikre nasjonal distribusjon av materialet, forteller konsernet i meldingen

- Kommersiell yngel fra Spring Genetics vil være tilgjengelig for oppdretterne i Colombia i løpet av 2020, sier de avslutningsvis.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse