Gå til innhold
Annonse

Framnessmolt AS og Kurt Svendsen vant frem mot Ballangen Sjøfarm AS

Kurt Johan Svendsen er fornøyd med rettens avgjørelse. Foto: Kari Johanna Tveit.
Kurt Johan Svendsen er fornøyd med rettens avgjørelse. Foto: Kari Johanna Tveit.

Framnessmolt AS og styremedlem Kurt Svendsen ble sommeren 2018 saksøkt av Ballangen Sjøfarm, med krav om solidarisk ansvar for et erstatningskrav på 22,5 millioner kroner.

Annonse

Etter en fellende dom i tingretten ble Framnessmolt og Kurt Svendsen fullstendig frifunnet ved Hålogaland lagmannsretts dom 27 mars 2020. 

Stridens kjerne var et parti på 200.000 stk laksemolt som skulle leveres fra Framnessmolt i juni 2018. Ballangen Sjøfarm hevdet å ha krav på smoltpartiet, men styret i Framnessmolt besluttet at vårsmolten skulle leveres til avtalekunden Isqueen AS. 

Må dekke saksomkostninger

I dommen av 27. mars 2020 sluttet lagmannsretten seg til styrets behandling av smoltleveransen til Isqueen. Lagmannsretten var "ikke i tvil om at styret i Framnessmolt AS etter beste evne har vurdert og fattet sine avgjørelser på grunnlag av en balansert og grundig prosess. Det er intet i styrets behandling av saken som trekker i retning av vilkårlighet, forfordeling eller uaktsom eller forsettlig handling til fordel for den ene eller den andre av selskapets kunder."

Lagmannsretten berømmet også Framnessmolt for å sine gjentatte tilbud om ekstra høstsmolt til Ballangen Sjøfarm, et tilbud Ballangen Sjøfarm valgte å avslå. 

Som følge av at Framnessmolt og Kurt Svendsen vant saken fullstendig ble Ballangen Sjøfarm pålagt ansvar for dekning av sakskostnader for begge rettsinstanser.

Framnessmolt og Isqueen kan nå legge bak seg det de kaller for et grunnløst søksmål og konsentrere seg om å produsere førsteklasses smolt og laks i Lofoten.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse