Gå til innhold
Annonse
Flere parter ønsker nå å sørge for at Stad skipstunell prosjektet blir en realitet. Foto: Måløy vekst
Flere parter ønsker nå å sørge for at Stad skipstunell prosjektet blir en realitet. Foto: Måløy vekst

Pådrivere for Stad skipstunnel prosjektet har hatt møte med flere sentrale stortingspolitikere fra FrP:  Tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale, stortingsrepresentantene Bård Hoksrud og Morten Stordalen fra Transportkomiteen, Helge Andre Njåstad fra Hordaland, samt nestleder i FrP, Terje Søviknes. 

Annonse

Fra styringsgruppen for Stad skipstunnel deltok Kystrederiene v/styreleder Oskar Grimstad og  adm.dir. Tor Arne Borge, samt prosjektleder for Stad skipstunnel, Randi Paulsen Humborstad. 

Bakgrunnen for møtet er at regjeringen ikke kom med oppstartmidler til Stad skipstunnel i forslaget  til statsbudsjett som ble lagt frem 7. oktober. Styringsgruppen for Stad skipstunnel er overrasket og  provosert over at regjeringen ikke har funnet midler til å starte opp byggingen av Stad skipstunnel.  

Det var ventet at regjeringen ville følge opp gjeldende Nasjonal transportplan og komme med  oppstartbevilgning på neste års statsbudsjett. Dette er et løftebrudd på Nasjonal transportplan og  tidligere løfter fra regjering og storting. Vi synes det er uforståelig at regjeringen ikke har funnet 60  millioner kroner til det eneste store investeringsprosjektet innenfor sjøtransport. Signaleffekten fra  regjeringen er at sjøtransport og verdiskaping på kysten blir nedprioritert. 

Stad skipstunnel er fullfinansiert i gjeldende Nasjonal transportplan, og Stortinget har vedtatt  byggestart for Stad skipstunnel i inneværende stortingsperiode (2017-2021). Dermed er  statsbudsjettet for 2021 siste sjanse for å innfri tidligere løfter fra regjering og storting. Regjeringen  er en mindretallsregjering, og derfor må forslaget til statsbudsjett ha støtte fra flertallet i Stortinget  for å bli vedtatt. Nå må vi stole på at Fremskrittspartiet klarer å få Stad skipstunnel inn i  statsbudsjettet og sikre byggestart i 2021. 

«Møtet med flere sentrale FrP politikere på Stortinget var meget positivt og oppløftende. FrP sier at  de vil kreve oppstartsmidler til Stad skipstunnel i budsjettforhandlingene med regjeringen. Dette gir  oss nytt håp om å få oppstartsbevilgning på neste års statsbudsjett, slik at vi kan starte byggingen av  Stad skipstunnel i 2021. Vi setter nå vår lit til at Fremskrittspartiet, som har vært en pådriver for  prosjektet i alle år, viser handlekraft og tar ansvar for at vi kan komme i gang med byggingen av Stad  skipstunnel», sier prosjektleder Randi Humborstad.  

«Kystrederiene har på bakgrunn av Regjeringens mange uttalelser og deres fremlagte havstrategi,  hatt store forventninger til at regjeringen skulle prioritere maritim sektor generelt og sjøtransport  spesielt. Det foreslåtte statsbudsjettet skaper stor usikkerhet både rundt rammevilkår for næringen  og for viktige vedtatte prosjekter som Stad skipstunnel. Vi er svært skuffet over at Regjeringen igjen  nedprioriterer sjøtransporten og opplever dette som en direkte mistillit mot en næring som til tross for krevende tider viser sin viktighet for det norske samfunnet. Våre medlemsrederier bidrar sterkt til  kystarbeidsplasser og lokal verdiskapning, og Stad skipstunnel er sentralt og svært viktig for blant  annet å gi økt sikkerhet for de seilende, leveransesikkerhet for kundene og økt konkurransekraft for  rederi. Vi har nå store forventninger til at FrP rydder opp i dette, og sikrer at oppstartmidler kommer  på plass som tidligere bestemt av stortinget», sier adm.dir. i Kystrederiene, Tor Arne Borge. 

Realisering av Stad skipstunnel vil gjøre sjøtransporten tryggere, mer effektiv og mer miljøvennlig.  Stad skipstunnel vil sikre god fremkommelighet og regularitet for sjøtransport rundt Stad, og bidra til  å flytte tungtrafikk vekk fra et overbelastet veinett, noe som betyr færre fullastede vogntog med fisk  gjennom det sentrale Østlandet. Stad skipstunnel handler om verdiskapning og arbeidsplasser langs  kysten. For nærskipsfarten vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, mindre ventetid, kortere  transportid og at kvaliteten på fisken som skal fraktes forbi Stad holder seg god. Kun med Stad  skipstunnel vil det kunne etableres en hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund. Et slikt  hurtigbåttilbud vil knytte sammen regioner og skape en ny bo- og arbeidsmarkedsregion fra Ålesund,  via den maritime klyngen på søre Sunnmøre, til de sterke næringslivsbyene Måløy og Florø. En  hurtigbåt vil være en styrke for næringsutvikling og utviking av reiselivsnæringen i regionen. 

Bygging av Stad skipstunnel vil, i disse krisetider, også være et motkonjunkturtiltak for å skape  sysselsetting og verdiskaping i bygg- og anleggsbransjen, og skape positive ringvirkninger for  næringslivet på Vestlandet. 

Stad skipstunnel har støtte av et samlet Vestland og næringsliv langs hele kysten. Vestlandsfylkene  og NHO Vestland har prioritert Stad skipstunnel i innspill til ny Nasjonal transportplan, og står samlet  i kravet om byggestart i 2021. 

Nå er nok snakk og tomme løfter, nå vil vi se handlekraftige politikere som evner å prioritere  sjøtransport og verdiskapning på kysten! 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse