Gå til innhold
Annonse

Fôrflåter på oppdrettsanlegg skal ha rekkverk

Arbeidstilsynet  slår dermed fast at arbeidstakere som jobber på eller i nærheten av vann, har like stort behov for sikring mot fall som arbeidstakere som jobber på land. Foto: Arbeidstilsynet.
Arbeidstilsynet slår dermed fast at arbeidstakere som jobber på eller i nærheten av vann, har like stort behov for sikring mot fall som arbeidstakere som jobber på land. Foto: Arbeidstilsynet.

En fiskeoppdretter som klaget på Arbeidstilsynets vedtak om å sette opp rekkverk på fôrflåten har nå fått avslag på klagen

Annonse

Dette skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

 – Dette er noe vi vil følge opp videre, fordi vi vet at fall i sjø fra fôrflåter skjer.  Virksomheter som ikke har rekkverk på fôrflåten må regne med å få pålegg om dette, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Fikk avslag på klage

- En fiskeoppdretter fikk etter tilsyn fra Arbeidstilsynet pålegg om å sette opp rekkverk på fôrflåten for å sikre arbeidstakerne mot å falle i sjøen. Oppdretteren klaget på vedtaket, og mente blant annet at regelverket gjaldt fall fra høyder på land, og ikke ned i sjø. Klagen ble ikke tatt til følge, skriver tilsynet i meldingen.

Arbeidstilsynet slår dermed fast at arbeidstakere som jobber på eller i nærheten av vann, har like stort behov for sikring mot fall som arbeidstakere som jobber på land.

– Sikring mot fall må vurderes ved alle arbeidsplasser, atkomst og transportveier hvor det er risiko for fall til lavere nivå - uavhengig av om man faller på fast grunn eller ned i vann, eller om det er over eller under 2 meter. Primært er det kollektive sikringstiltak som gangbaner og rekkverk, altså fysiske barrierer, som må benyttes, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

 Avgjørelsen til Arbeidstilsynet vil ha stor betydning for næringen – både for bygging av nye flåter, men ikke minst for endringer på dagens flåter. Illustrasjonsfoto: Elvis Chikwati
Avgjørelsen til Arbeidstilsynet vil ha stor betydning for næringen – både for bygging av nye flåter, men ikke minst for endringer på dagens flåter. Illustrasjonsfoto: Elvis Chikwati

Må sørge for fysiske, kollektive sikringstiltak

Arbeidstilsynet  forteller videre at virksomheten hadde satt i verk ulike tiltak som de mente gjorde fôrflåten godt nok sikret uten rekkverk. De mente blant annet at flåten var stabil uavhengig av værforhold og at sjansen for å skli eller falle av flåten var liten.

- Det at en flåte er stabil i dårlig vær, at den er ren og ryddig, har kaifrontlist, er godt belyst og utstyrt med leidere er med på å redusere risikoen for fall., legger tilsynet til.

Arbeidstilsynet mener likevel at disse tiltakene ikke kompenserer for fysiske barrierer som rekkverk for å hindre at arbeidstakere faller i sjøen.

Stor betydning for næringen

Denne avgjørelsen vil ha stor betydning for næringen – både for bygging av nye flåter, men ikke minst for endringer på dagens flåter.

Et fleksibelt rekkverk kan medføre visse ulemper for de ansatte når det lastes og losses, men Arbeidstilsynets vurdering er at gevinsten ved å redusere den arbeidsmiljømessige risikoen for fall er langt høyere.

Alenearbeid, utenfor syns- og/eller hørselsvidde for kolleger, er ikke uvanlig i næringen. Ved fall i sjøen vil det kunne ta lengre tid før man får hjelp, og konsekvensene kan bli langt mer alvorlig enn om man får hjelp umiddelbart.

 Les hele meldingen på Arbeidstilsynets sine nettsider.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse